Címerhatározó/Jablonoviczi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jablonoviczi család címerével foglalkozik.


Marsovszky.jpg Marsovszky (marsovai és jablonovei).jpg

Az adományban Jablonowei Buthor Balázs fia Gáspár és testvérei Menyhért és Boldizsár, atyjukkal Balázzsal, valamint unokatestvéreikkel Jablonoviczi Miklóssal és Jánossal együtt részesülnek. A főczímerszerző Gáspár különösebb érdemeiről az armális szövege nem tesz említést.

A Buthor-családot Nagy Iván családtörténeti munkája és a Siebmacher-féle czímereskönyv mint régi trencsénmegyei családot említik, mely már a XIV. század végén tűnik fel. A család a jablonowei (jablonfalvi) birtokot Stíbor vajdától 1400-ban a beszterczei bíróság örökös jogáért cserébe kapta, mely birtokra 1410-ben Stibor vajdától új adományt nyert, melyet Zsigmond király 1411-ben megerősített. A czímerszerző Buthor Gáspár 1434-ben Marsova, Miksova, Kvassó és Plevnicz birtokokra nyert adományt, 1439-ben Albert királytól Udiche helységet, 1456-ben pedig V. Lászlótól a marsófalvi, jablonfalvi, miksovai, kiscsernai, kvassói és kolacsini birtokokat kapta királyi adományban. A család később Marsova birtokról a Marsovszky nevet vette fel és később is Marsovszky alias Buthor néven említtetik.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

A Marsovszky család Trencsén vármegyéből származik. 1410-ben és 1411-ben nyert új adománylevelet ősi birtokaira. Zsigmond király 1430-ban Balázs fia Gáspár, továbbá atyja Balázs, testvérei Jablonovi Buthor Menyhért és Boldizsár, úgyszintén nagybátyjai Jablonoviczi Miklós és János részére címert adományozott. A család tagjai közül György 1756-1780-ig Csanád vármegye alispánja volt. Fia: Ferencz (†1834) Temes vármegye helyettes alispánja. Fia: Károly (1848) Temes vármegye esküdtje és közalapítványi uradalmi ispán.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs