Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Jávorszki címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jávorszki család címerével foglalkozik.


Jávorszki István címere, a kassai promóciós iraton, 1697
A kassai egyetem végzett diákjainak promóciós irata, 1697

Nagy Iván:

Javorszky család.

A mult században élt. Közűlök Javorszky György, kinek rézmetszvényü czimer-nyomatán „Georgius Javorszky nobilis ungarus“ körirat áll. Czimere a paizs udvarában kettősfarku ágaskodó oroszlán, első jobb lábában kivont kardot, a balban levágott törökfejet tart. A paizsfölötti terebélyes élőfán egy madár ül, csőrében zöld gallyat tartva.* [* „Scuta gentilitia Hungarica” czimü gyüjt.] [1]

++++++++++++++

Siebmacher:

Jávorszky.

Wappen: Doppelschwänziger Löwe, in d erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit Parirstange, in d. gesenkten Linken, einen vom Rumpfe getrennten, schnurrbärtigen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Kleinod: Auf einem Baume ein Vogel, im Schuabel einen Blätterzweig haltend.

Tritt mit Georg Javorszky, im XVIII. Jh. auf.

(Blasonirt v. N. J. V. 325 nach Scuta Gentilitia Hungarica ec.)[2]

++++++++++++++

Horváth:

A családról keveset tudunk. Jávorszki István mellett innen származott a rokona, talán a testvére, Jávorszki György, aki 1696-ban a kassai gimnázium első osztályának rétorikai tanulója volt. Rá vonatkozik Nagy Iván címerleírása is. 1700-ban fordul elő Jávorszki Sámuel Lajos neve, aki ekkor szintén a kassai gimnázium rétorikai tanulója volt és ebben az évben az egyetem végzett baccalaureusai számára ajánlott vereses promóciós irat kiadói között volt, amelyben a saját latin nyelvű versét közölte. Ehhez az irathoz egy Bártfán kinyomtatott rézmetszetű címlap is tartozott, de ezen nem voltak címerek.

A család címere halmon álló kétfarkú oroszlán, jobb első lábával szablyát, a ballal levágott török fejet tart. A sisakdísz fán, fészkében álló madár [galamb?], a csőrében ággal. Ugyanezt a címert írja le Nagy Iván is, de Jávorszki Györggyel kapcsolatban. A családja eredetéről azonban nem szól. Jávorszki György címere később része lett a magyar nemesi családok címergyűjteményének is (Scuta gentilitia Hungarica), melyet egy pesti tudományos intézet könyvtárában helyeztek el. Innen került be Nagy Iván művébek 5. kötetébe is.


  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [3]


Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[4]

Pavel Horváth: Heraldická promočná tlač z roku 1697. Genealogicko-heraldický hlas (9) 1999/2. 5-15.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs