Címerhatározó/Hornlak címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hornlak család címerével foglalkozik.


Turul:

11. Hornlak családnak nemeslevele, adományoztatott Hornlak Kristóf ófalvi harminczadosnak Mária Terézia által Bécsben 1765. okt. 8-án. Kihirdetve Szepesmegye Lőcsén 1766. junius 16-án tartott közgyűlésén.

Czímer: Hosszában kétfelé osztott álló pajzs jobb vörös mezejében fehér hármas domb középső kimagasló csúcsán egy balfelé irányzott, kardot tartó pánczélos kar nyugszik; – bal kék mezejében pedig egy jobbra haladó, jobb első lábában liliomszálat tartó arany griff látható. Sisakdísz: két – a mezők színeit váltakozva mutató – elefánt-agyar között, az előbbihez hasonló, liliomot tartó növő arany griff. Takaró: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs