Címerhatározó/Hermann címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Hermann családok címerével foglalkozik.


Hermann 1653[szerkesztés]

Nagy Iván:

Hermann család.
Erdélynek is volt Hermann nevü családja, mely Nürnbergből származott be, és ott tizenkét izen át rendszerint hosszú életkort élve, a mult században halt ki.

Szebenben a disznódi kapu lerontásakor Hermann szobrát régi helyéről az evang. tanodába tévén át, ez alkalommal a következő leszármazási kimutatás* jött napfényre. [* A Sieb. Bote után a Magyar Futár 1858-ki 208. száma Török Antal közlése szerint. – Herman nemzetségről emlékezik már IV. Béla 1255-ki oklevele is. Lásd Katona: Hist. Critic. tom. VI. p. 230.]

Herman 1080-ban született Nürnbergben, és 1143-ban Gejza király által hivattatván be, Szebent épité, mely róla Hermannstadt-nak neveztetik. 1165-ben kora 85-ik évében egy fiunak atyja lőn. Meghalt 1205-ben.

Fia s utódai évszerint igy következnek:
II. Herman szül. 1165-ben. Meghalt 1280. kora 115. évében.
III. Herman szül. 1226. megh. 1321. kora 95. évében.
Miklós szül. 1274. megh. 1394. kora 120. évében.
IV. Herman szül. 1343. megh. 1440. kora 105.
V. Herman szül. 1402. megh. 1520. kora 118.
Miklós szül. 1476. megh. 1588. kora 112. évében.
György született 1539-ben. Meghalt 1634. kora 95. évében.
Márton szül. 1607. megh. 1660. kora 53.
György szül. 1634. megh. 1714. kora 80.
Márton szül. 1672. megh. 1749. kora 77.
György szül. 1710. megh. 1764. kora 54.
Sámuel szül. 1738. kihalt.

E leszármazásban feltünő azon hosszú életkor, melyet a család tagjai a XIV.–XVI. század – állitólag – megéltek; még feltünőbb pedig, hogy az utódok születési ideje rendszerint atyjuk oly idős korára esik, midőn azok életidejöknek 80–85-ik évét is betölték.

Siebmacher-Mo.:

Hermann, I.
Wappen: In B. auf gr. Boden ein g. Greif, in der erhobenen Rechten ein g. Scepter haltend. – Kleinod: Der Greif, wachsend. – Decken: 1. Dipl. Text, – unbestimmt.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II. Fürst v. Siebenbürgen, d. d. Gyulafehérvár, 2. März 1653 für Michael Herman, Senator der Stadt Brassó.

(R. A. BPesth. – L. R. Nr. 26 Fol. 162. – Durch Hofr. v. Szabó. – Vgl auch N. J. V. 102–103).

Siebmacher-Erd.:

Hermann, I.

Wappen: In B. ein g. Greif, in d. erhob. Rechten ein g. Scepter haltend. – Kleinod: Der Greif wacsend. – Decken: rs.–bg.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II., d. d. Gyulafehérvár, 2. März 1653 für Michael Hermann, Senator d. Statd Brasso.

(L. R. – N. J. V. 102–103).

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [1]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[3]

 • Külső hivatkozások:Hermann[szerkesztés]

Siebmacher:

Hermann, II.
Wappen: Mann aus einer Blätterkrone wachsend, mit d. Rechten eine Hellebarde schulternd, d. Linke in d. Hüfte gestütz. – Kleinod: Die Schildfigur.

(Siegel des Andreas Hermann aus Siebenbürgen, Jurat. Senator).

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[4]

 • Külső hivatkozások:

Hermann 1719[szerkesztés]

Nagy Iván:

Hermann család.
Hermann György 1719-ben III. Károly király által emeltetett a nemesek sorába.* [* Collect. Herald. Nro 391.]

Czimere: a vért kék udvarában zöld dombon királyi korona, s azon vörösbe öltözött kar könyököl, arany-markolatu kivont kardot tartva. A vért fölötti sisak koronájából karó mellett szőllő-tőke zöldel, s róla két fürt szőlő csüng le. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Antal cs. kir. kapitány és Somogy vármegyei táblabiró Somogy megyétől 1828-ki sept. 22-én vett ki nemességéről bizonyitványt.

József plébános, jelenleg váczi kanonok testvéreivel együtt 1831-ki april 20-án Nógrád megyében hirdetteté ki nemességét.* [* Jegyzőkönyv 563. szám alatt.]

Siebmacher:

Hermann, II.
Wappen: In B. auf gekröntem gr. Hügel mit d. Ellbogen gestützt, ein r. bekleideter, gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend. – Kleinod: Gepflockter n. Rebenstock, mit Früchten und gr. Blättern behangen. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1719 für Georg Hermann.

(Adami Scuta Gent. IV.).

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [5]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [6]

 • Külső hivatkozások:

Hermann 1791[szerkesztés]

Nagy Iván:

Hermann család.
Hermann István 1791-ben II. Leopold királytól czimeres nemes levelet nyert, s ilyen czimert: a vért felső részének közepétől kiinduló kettős rézsútosan domború vonal által (melyek egyike a jobb, másika a bal oldal közepeig ér) három részre oszlok. Az alsó gúla alakú osztály kék udvarában királyi korona, s a fölött arany csillag ragyog. A jobb-oldali felső osztály ezüst mezejében hátulsó lábain egy fekete medve áll, első lábával buzogányt tartva. A bal-oldali felső osztály vörös udvarában hátulsó lábain arany oroszlán áll, első jobb lábával kivont kardot tartva. A vért fölötti sisak koronájából szintén arany oroszlán emelkedik ki, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.* [* Adami Scuta gentil. tom. IV.]

Siebmacher:

Hermann, III.
Wappen: Durch eine, v. unter d. Mitte der beiden Seitenränder bis an d. Oberrand aufsteigende, mit einer, v. einem sechsstrahligen g. Sterne überhöhten g. Blätterkrone belegte b. Spitze mit eingebogenen Seitenrändern – gespalten von S. und R., vorne ein einwärtsgekehrter, aufrechter # Bär, in d. erhobenen Rechten einen eisernen Streitkolben haltend, hinten ein g. Löwe mit Krummsäbel. – Kleinod: Der Löwe, wachsend. – Decken: rs. – bg.

Ein gleichnamiges Geschlecht, erhält von Seite des Somogyer Ctts., sub. d. 22. Sptbr. 1831 mit Anton, Táblabiró v. Somogy, ein Adelscertificat; Josef Hermann aber, Pfarrer, dann Domherr v. Waitzen, liess im Vereine mit seinen Geschwistern, sub. d. 20. April 1831 seinen Adel im Neograder Ctte. publiciren.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold II. d. d. 1791 für Stefan Hermann.

(Adami Scuta Gent. IV.).

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [7]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [8]

 • Külső hivatkozások:

Hermann másképp Szabó[szerkesztés]

Nagy Iván:

Hermann család. (Máskép Szabó).
Hermann máskép Szabó János 1816-ki junius 10-én Temes megyétől nyert nemesi bizonyitványát 1820-ki october 23-án Krassó megyében hirdetteté ki, azonban ez utóbbi megyében jelenleg már e család nem létez.

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [9]

 • Külső hivatkozások:

Hermann[szerkesztés]

Nagy Iván:

Hermann család.
Az előbbiektől különböző Hermann család az, melynek czimere négyfelé osztott vért. Az első és negyedik osztály arany mezejében egy ágaskodó fekete vadkecske látszik. A második és harmadik osztály vörös mezejében zöld halmon arany koronából egy fehér öltönyü arany szárnyú angyal emelkedik ki, s jobb kezében kivont pallost tart. A vért fölötti sisak koronáján zöld halmon vörös csőrű és lábú fehér galamb áll, csőrében zöld gallyat tartva, körüle két kiterjesztett sas-szárny lebeg: a jobb-oldali vizirányosan félig ezüst, félig vörös, a másik félig arany, félig ezüst. Foszladék jobbról arany-fekete, balról ezüst-vörös.* [* Burgstaller: Collectio Insign. nob. Hung.]

E család – ugy látszik – Pozsony megyében lakozott.

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET [10]

 • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs