Címerhatározó/Henisch címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Henisch család címerével foglalkozik.


Henisch György, 1600

Frankl:

Henisch György bártfai születésü augsburgi tanár. 1573 - 1576-ig tartózkodott Bártfán, amikor orvostudorrá lőn. 1573-ban adta ki „ Enchiridion Medicinae" czimű müvét ". Az augsburgi protestáns gymnásiumban bártfai származású Henisch György orvostudór, ki Wittenberg és Bázelben nyerte tudományos kipeztetését, 1576-ban szónoklat és számtan tanárává lön. 1580 október 8-án, Wolf Jeremiás halála után, gymnásiumnak igazgatójává választatott. Számos orvosi; bölcsészeti és nyelvtudományi munkát adott ki. 1592- ben Bártfa városa meghívta őt tanárnak. De meghívást el nem fogadta. Munkás életét 1618-ban fejezte be. Bázelben, illetve Zürichben megjelent antológiája töretlenül népszerű volt a magyarországi és erdélyi könyvtárakban a 16-17 . században. Külön érdekességként említem meg a turcica irodalom kapcsán, hogy Petrus Perna 1573-ban egy magyarországi német humanista, Georg Henisch fordításában adta ki a törökök elleni lepantói csata (1571)19 leírását, amely először olaszul, majd latinul jelent meg Giovanni Pietro Contarino tollából. A mű mindhárom nyelven ismert a magyarországi könyvtárakban.

  • Irodalom:

Fankl Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Budapest, 1873. 74. [1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs