Címerhatározó/Hegyesi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hegyesi, Hegyessy családok címerével foglalkozik.


tövisegyházi Hegyesi[szerkesztés]

Tövisegyházi Hegyesi Pál 1621. november 30., Magyar-Brod Bethlen Gábor nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

[1]

Vö. Török címer


hegyesi Hegyessy[szerkesztés]

I. Lipóttól 1658. június 3-án nyerték címeres levelüket. Főleg Nógrád megyében voltak birtokaik, Somogyban inkább a XI-XXX. században találkozhatunk velük, Bodrogon, Kastélyosdombón, Zsibóton.

A család címere négy mezőre osztott csücsköstalpú pajzs, melynek első és negyedik kék mezejében zöld halmon álló természetes színű, kiterjesztett szárnyú sas, a mezők jobb felső sarkában sugarait szóró nap látható. Második arany mezejében lebegő, vörös ruhás, ujjai között fehér lúdtollat tartó könyöklő kar szerepel, a harmadik vörös mezejében zöld talajon arany méhkaptár, melyet méhek szállnak körül. A rostélyos sisakon lévő arany koronából két ezüst sasszárny nő ki, közöttük a pajzsban szereplő könyöklő, vörös színű kar, itt azonban kivont szablyát tart. A takaró jobbról kék-ezüst, balról vörös-ezüst.

A családnak adományozott címerben csupán a griff szerepel, mely lábával kivont kardot tart, a sisak koronájából pedig egy bajnok emelkedik ki, jobb kezével szintén kardot villogtatva. [2]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 116-117.[3]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs