Címerhatározó/Hérics címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Hérics család címerével foglalkozik.


nagynardai Hérics[szerkesztés]

Hérics Ádám 1743-ban Nagynardán mutatja fel nemesi diplomáját. Az oklevelet I. Lipóttól kapta Hérics György és testvére, Mihály 1659. október 30-án. Címerük: „Kék udvarban hármos halom, azon repülni készülő galamb, s csőrében pálma ágat tart; a paizs fölső részén jobbról a félhold, balról csillag. A sisak koronájából fél egyszarvu emelkedik föl. Foszladék. J. arany-kék, b. ezüst-vörös.” Az 1835. évi nemesi összeíráskor említik Nagynardán Hérics Györgyöt, a család nagynardai jelenléte és leszármazása egészen napjainkig nyomon követhető az anyakönyvekben. [1]

  • Irodalom:

HORVÁTH SÁNDOR: Narda. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest é. n. Megjelent a magyar állam millenniumára. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

[2]

  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs