Címerhatározó/Györgyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Györgyi család címerével foglalkozik.


GYÖRGYI MIHÁLY (1783-1858) halotti címere.png

Baják:

GYÖRGYI MIHÁLY (1783-1858)

75x53 cm nagyságú papíron arany betűkkel festett szöveg és címer a kiszögezés nyomaival. Magántulajdonból vásárolva 1964-ben. (Oklevélgyűjt. ltsz. 3400.)

A halotti címer szövege a rövidítések feloldásával:
Tekintetes Nemes és Vitézlett Györgyi Mihály1 Ur egykor több N(emes) V(ár)m(egyéne)k Tábla Bírája és N(emes Sz.(abad) K.(irályi) Győr Városának 1847ik évi Orsz:(ág) Gyűl:(ési) követe,2 megholt 1858ik évi Április 22én életének 75ik évében.

A címer leírása:
Arannyal szegett tárcsapajzson kék mezőben zöld téren természetes (fehér) színű lovon vágtató vörös ruhás, sárga csizmás, kalpagos lovas lándzsával ledöfi a lába alatt vonagló sárkányt. (Szt. György?) A sisaktakaró jobbról arany-fekete, balról ezüst-kék. A sisakdísz: sisakkoronából kinövő kiterjesztett szárnyú fekete madár csőrében arany gyűrűvel.3

JEGYZETEK
1. Családi leszármazása nem ismert, de valószínű, hogy Györgyi Pálnak, Győr vm. első alispánjának (†1828. VI. 6.) rokonságához tartozott (Szinnyey: IV. kötet 100.) Györgyi Mihály (1793-1858) győri gabonakereskedő és választópolgár 1847. X. 14-től a Győri Gőzmalom Rt. első igazgatója, 1845-től 1847. X. 31-ig a Győri Kölcsönösen Biztosító Egylet elnöke, 1845. V. 26-tól a Győri Színházegylet választmányának tagja.
2. 1847. X. 25-én Hergeszell Ferenc tanácsnokkal együtt választották országgyűlési követté, 1848. V 22-én viszont alulmaradt a főbíró választáson. (Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Bp. 1980. 125., 43., 83., 146., 131., 236.)
3. A címert a címergyűjtemények nem ismerik.

  • Irodalom:

BAJÁK LÁSZLÓ: CÍMEREK A GYÁSZSZERTARTÁSOKON, HALOTTI CÍMEREK A 19. SZÁZADBÓL. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 35-36. 1997. 180.[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs