Címerhatározó/Gerzsenyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gerzsenyi, Gersenyi család címerével foglalkozik.


Kempelen:

Gersenyi
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor a család Beregmegyében él; Szabolcsmegyében András, 2 György, István, Miklós; Szatmármegyében András fordulnak elő a kétségtelen nemesek között. – Vö. NI. IV/383.; Gorzó 44.; Siebm. pk. 54.

Siebmacher:

Gersényi
Wappen: Pfalweise auf einer Krone aufgerichteter Krebs.

Gleiche (oder äbnliche) Motive, führen in ihren Wappen: die Kálos v. Szirma, Féja v. Nagy-Rákó, Szirmay, Rakovszky, Rakolubszky, Rákóczy v. Rákócz, Lehóczky ec.

Die Gersényi, gehörten noch zu Beginn dieses Jarhundertes, dem Adel des Szathmárer Ctts an und treten mit Grundbesitz auf Györtelek, Rápolt ec. Dortselbst auf.

(Siegel d. d. 1620 mit Init. Des Tomas Gerseny. – Barkóczy Arch. – Szirmay, Szathmár várm. II. 120.123).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 4. kötet[1]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [Magyarország, kiegészítés] [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs