Címerhatározó/Esterházy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Esterházy család címerével foglalkozik.


galánthai Esterházy[szerkesztés]

Esterházy Pál nádor
A galántai Esterházy család grófi címerének változata (1778)
Az Esterházy család hercegi címerének változata
Esterházy József országbíró pecsétje (1748)
Esterhazycimer.jpg
Herceg Esterházy Pál nádor címere, a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710
Esterházy alapcímer a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
Dersffy Orsoly (†1619), Mágocsy Ferenc, kassai főkapitány, majd Esterházy Miklós, munkácsi birtokos (később nádor) felesége az Esterházy család képes családtörténetében (Trophaeum Nobilissimae ac Antiquissimae Domus Estorianae. Leopold Voigt, Bécs, 1700)

Coa Hungary Family Esterházy.svg

Gróf Eserházy.jpg

Grófi címer

Galánthai Esterházy.JPG

Galánthai Esterházy Pál 1687. december 7., Pozsony I. Lipót: birodalmi hercegi rang és bővítés

megj.: az oklevél VI. Károly császár, 1711-es átiratában maradt fenn

P 108 Esterházy cs. lt. Rep. 2/3 Fasc. G No. 108

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2316

[1]

+++++++

Az Esterházy család felemelkedése Felső-Magyarországról, a munkácsi várból indult. ESTERHÁZY MIKLÓS (1583–1645), MÁGOCSY FERENC, Munkács ura és kassai v. felső-magyarországi főkapitány tisztje, Mágocsy halála (1611) után megkapta a hatalmas munkácsi uradalmat. Mindehhez házassága segítette hozzá: 1612-ben ugyanis elvette Munkács urának gyermektelen özvegyét, Munkács és sok egyéb uradalom örökösét, DERSFFY ORSOLYÁT.

András fia, a nagykorúsított MÁGOCSY FERENC (Pácin, 1582–Beregszász, 1611. nov. 21.) kassai főkapitány, Munkács ura DERSFFY ORSOLYÁT (1590 k.– Zólyomi vár, 1619), szerdahelyi DERSFFY FERENC főpohárnokmester és lánzséri OLÁH–CSÁSZÁR ORSOLYA lányát, Lánzsér és Lakompak örökösét vette feleségül 1607-ben. Mágocsy Gáspár 1559-ben mint „alább renden való”, azaz nem arisztokrata nemes meghívást kapott Dersffy Orsolya nagyszülei, Frangepán–Szlúnyi Anna és Oláh–Császár Miklós esküvőjére, amelyet a Nádasdyak rendeztek Sopronban a nádor felesége, Kanizsai Orsolya udvarában nevelkedett „udvarló lánynak”, Dersffy Orsolya nagyanyjának. Mágocsy Ferencné 1611-ben gyermektelenül maradt özvegyen, ráadásul óriási vagyonnal. Az ígéretes özvegyet ESTERHÁZY MIKLÓS, MÁGOCSY FERENC kassai főkapitány egykori tisztje, főemberszolgája kérte meg, s miután Orsolya Munkácson áttért a katolikus hitre, 1612. nov. 22-ikén férjhez ment Magyarország későbbi nádorához. Az új munkácsi várúrnak, majd beregi és zólyomi főispánnak egy gyermeket szült, ESTERHÁZY ISTVÁNT (Munkács, 1616–1641), majd három év múlva meghalt a zólyomi várban. Dersffy Orsolya metszetes arcképe bekerült az Esterházy-ősgalériáról készült metszetes albumba, a Trophaeum c. portrégyűjteménybe (Bécs, 1700), igaz, csak a halálát követő időszakban.

edelstetteni Esterházy herceg[szerkesztés]

Edelstetteni Esterházy.JPG

Edelstetteni Esterházy Miklós hg. 1804. december 17., Bécs II. Ferenc császár birodalmi hercegi rang és címer

P 108 hg. Esterházy lt. Rep. 2/3 Fasc. G No. 123 et CC

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs