Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/De Benzis címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a de Benzis család címerével foglalkozik.


De Benzis András kalocsai érsek (1413–1421) címere

Magyar katolikus lexikon:

Benzi András, Brunsei, De Benzis, Gualdói, Goalda, Gualdus (†Sitten, Svájc, 1437. ápr. 17.): érsek. - 1389. V. 29: Spalató érs-e. Amikor 1402: a spalatóiak Nápolyi László pártjára álltak, ~ elhagyta a várost, s mert Zsigmondhoz hű maradt, Mo-ra jött. IX. Bonifác Aragóniai Peregrinust spalatói érs-ké, ~t pedig 1403. IV. 18 e. szamariai cpp-ké nevezte ki, hogy ne akadályozhassa a m. trónra törő Nápolyi László országlását. Zsigmond Peregrinust nem ismerte el, ~t továbbra is érs-nek nevezte, még akkor is, amikor XII. Gergely az 1405: elmenekült Ludányi Tamás után ~t 1408. I. 2: az egri egyhm. kormányzójává tette. ~ 1408. I. 16: megkapta a zalavári apátságot. V. Sándor 1409. VII. 20: lelki ügyekben ap. főpenitenciáriusi joghatósággal ruházta föl Mo. ter-ére és egri mpp-ké nevezte ki, de ~ megtartotta a spalatói c-et. XXIII. János 1410. VIII. 11: thébai c. érs-ké tette. 1413. I. 4: kalocsai érs., de székét nem foglalta el, mert diplomáciai küldetésekben külföldön járt, majd részt vett a →konstanzi zsinaton. 1418. VI. 6: a kalocsai érsség megtartásával a svájci Sitten ap. korm-ja. 1419 k. Simbalien (Cimbalen) (c.?) pp-e. 1425. VIII. 21: még zalavári kommendátor apát. 1431. IV. 20: lemondott a kalocsai érsségről és Sitten mpp-e lett. - Utóda Spalatóban 1403. IV. 18: Aragóniai Peregrinus OFM, Kalocsán székét 1419. II. 22-1421. IV. 23: üresnek jelzik, utóda 1421. X. 25: Scolari Carmanus. T.E.

Mendlik 1864:79. (s.v. Brunsei András; 1413: kalocsai érs.) - Gams 1873:313. (63.) (s.v. Andreas Gualdo; 1418. VI. 6: adm., †1437. IV. 17: mint sitteni pp.), 372. (s.v. Andreas de Brunse, 1414-1418. V: kalocsai érs., 1419-20: széke üres), 420. (s.v. Andreas Gualdus, 1388. VI-1402: spalatói érs.) - Fraknói 1895:533. (Gvaldói Benzis András thébai c. érs. is, 1413. I. 9: kalocsai érs.) - Eubel I:197. (s.v. Andreas Benzis de Goalda, 1413. I. 4: kalocsai érs., előbb thébai érs.), 442. (1418. VI. 6: sitteni adm.), 459. (1389. V. 29: spalatói érs.); II:257. (1431. IV. 20: sitteni pp.; a thébai érs-névsorban nem említette) - EME VI:426. (s.v. Brunse, több téves adattal) - Pallas III:112. - Schem. Col. 1942:16. (43.) - Udvardy 1991:262.

  • Irodalom:

Magyar katolikus lexikon[1]

Ulrich Richental krónikájának 1483-as augsburgi kiadása[2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs