Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csezmiczei címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csezmiczei család címerével foglalkozik.


III. János (Janus Pannonius) pécsi püspök (1459– 1472) gyűrűspecsétjének lenyomata (1469)

Csezmiczei III. János (Pannonius)

1459 márciusa – július 5.: választott püspök
1459– 1472: pécsi püspök
Születés: Csezmice, 1434. augusztus 29.
Egyetemi tanulmányok: Ferrarai Egyetem (Guarino de Verona); Padovai Egyetem (római és kánonjog)
Tudományos fokozat: Padova, 1458. (római jog)
Pécsi püspöki kinevezés: 1459. július 6. (uralkodói); 1459. november 5. (pápai)
Egyéb egyházi méltóság: nincs
Halálozás: Medvevár, 1472. március 27.
Temetés: Zágráb melletti Remetineci pálos kolostor (1472); később Pécsi Székesegyház, altemplom (1472/1473 k.); újratemetés: Pécs, 2008. október 21.
Sírhely/síremlék: Pécsi Székesegyház, Altemplom (2008: Rétfalvi Sándor)

  • Irodalom:

Huszti József: Janus Pannonius. Pécs, 1931.

Petrovich Ede: Janus Pannonius Pécsett. Budapest, 1975.

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében. Budapest, 2002.

Janus Pannonius, 1434–1472. Pécs, 2008.

Boda Miklós Pécs – Medvevár –Pécs. Janus Pannonius a pécsi utóélet tükrében. In: Humanista műveltség Pannóniában. Szerk. Bartók István–Jankovits László–Kecskeméti Gábor. – Pécs, 2000. 79–87.

Fedeles Tamás: Zsigmond trónra lépésétől a mohácsi vészig. In: A pécsi egyházmegye ezer éve. 1009–2009. Szerk. Sümegi József. Pécs, 2008. 49–57.

Fedeles Tamás: [Püspökök és városuk] A 14. század derekától Mohácsig. In: Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). Szerk. Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 128–132.

Jankovits László: Janus Pannonius. In: Pécs Lexikon. 1. kötet. Főszerk. Romváry Ferenc. Pécs, 2010. 345–346.

Jankovits László: Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete, 2012.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs