Címerhatározó/Cseley címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cseley család címerével foglalkozik.


cselei Cseley[szerkesztés]

A Bogát-Radvány nemzetségből származó kihalt család.

Zemplin vármegye Cselej helységétől veszi nevét, eredetét pedig a Bogáth-Radván* [Szirmay: C. Zemplin not. top. 75. 280.] nemzetségből (genus). Nevezetessé lett Cseleinek fia János, a királyné al-asztalnoka, ki, midőn Zách Felicián Robert Károly királyt s családját vérszomjas boszúval Visegrádon megtámadta, Feliciánt lesujtván, a királyi családot megmenté. Érdemeiért 1336-ban Zach Felicián javainak nagy részét adományban kapta, többi közt Nógrád vármegyében is Harkányt stb.* [Kaprinay Mss. B. tom. IV. p. 200. Fejér: Cod. Diplom. tom. VIII. vol. IV. p. 151. hol Johannes filius Alexandri, filii Celen-nek iratik.]

Pecsét-gyürűje, mely Nógrád vármegyében Felfalu határában találtatván, gr. Andrássy György gyüjteményében van, SIG. JOHANIS FILII CHELE körirattal ilyen (rák- vagy skorpio-féle) alakot ábrázol.* [Mocsáry Nógrád várm. Esmertetése. I. köt. 231.]

1343-ben Balásnak Chele fiának itéltetik a sár-monostrai részjószág.* [Fejér: Cod. Diplom. tom. IX. vol. I. p. 165.]

1392-ben élt Cselei Antalnak fia Domokos.* [Szirmay C. Zemplin. not. top. 30.]

Pozsony vármegyében még a XVI. század végén is találunk hasonló nevü családot Cselyey Györgyben, ki 1590-ben azon vármegyének alispánja volt,* [Katona Hist. Critic. tom. IX. p. 904.] kit azonban Lehoczky más családból eredettnek állit.* [Lehoczky Stemm. II. 82. összevetve Stem. I. p. 203.] (Nagy Iván)

Czímeres nemeslevele Szatmárm. lt.-ban. (Gorzó 120). [Kempelen]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs