Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csór nemzetség címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csór nemzetség címerével foglalkozik.


(Csór) Tamás csókakői várnagy pecsétje, 1328

Nyáry:

"...a bécsi cs. kir. titkos levéltárban őrzött 1328-dik évi okmány 1) tíz pecséte közt már négy sisakpecsét van, ugyanis ... — Tamás csókakői várnagy » + S • TOMA • D:ChOKAKV« pecséte, kinövő sassal,..." [1) Ez okmány szövegét Fejér György : Cod. Dipl. VIII. 7. 145 l. közölte.]

  • Irodalom:

Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Budapest, 1886. 63.[1]

  • Külső hivatkozások:

Csór nemzetség

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs