Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Cornides címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cornides (olv. Kornidesz) család címerével foglalkozik.


Cornides Tamás

MCK:

Toperczer Jakab, valamint apósa Cornides Márton gyógyszerész és fiai: Márton és Tamás, Késmárk lakosai, III. Károly 1722. 12. 5 nemesi rang és címer.

Az eredeti nemesi oklevél valószínűleg Cornides leszármazottnál található.

Turul:

6. Cornides család nemes levele, adom. III. Károly által Cornides Márton és veje Topperczer Jakabnak Bécsben 1722. deczember 5-én.

Czímer: Kék mezejű álló pajzs, melynek alján levő zöld dombon egy fehér, jobbra néző, csőrében zöld ágat tartó galamb látható. A pajzson rostélyos sisak, rajta ugyan az a jobbra néző, ágat tartó galamb. Takaró: mindkét oldalon vörös-ezüst.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs