Címerhatározó/Budaméry címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Budaméry család címerével foglalkozik.


A Budaméry család a terejdelmes Aba nemből (de genere Aba) származik, még pedig a Somossy és Kőszeghi családokkal egy törzsből.

Mint alakult a családfa* [* C. Wagner: Tabellae geneal. Mss. Tab. II.], láthatjuk a következő táblázatból:

Péter ispán (de genere Aba); György 1280. (de Somos); Ettől a Somosi és Budaméri ág. Lásd a köv. táblán.; Mihály 1297. mislei prép. egri kanon.; Tamás †; Miklós (de Somos); János; Egyed. 1330. (de Bodomér); Dienes.; Andronik.; Miklós 1357. (de Bodomér); Konya de Bodomér 1373.; Péter de Bodomér. 1394. özvegye Ilona.; Erzse (Zuhai István); Magich (Terenyei Péter)

256 Mint látjuk, a XV. században a Budamér (vagy Bodomer) család fi-ágon kifogyott. E családfán azonban egy kétely is tünteti föl magát Konya de Bodomer-re nézve, mert ezt az oklevelek a Zechen család őseiül állitják.

A Budamér család kihalván, e nevet a Somosi család egy ága vette föl. Az előbbi táblázaton Pétertől a törzstől csak azon ágát folytattuk, mely ide tartozott; a Somosi és Kőszeghi család saját helyén lesz tárgyalandó. Azonban Györgynek ivadékából azon ágazatot, mely Budamér nevet vett föl, itt kell folytatnunk, a többi marad illető helyére. E Györgytől igy jő le a családfa:

György 1280. (de Somos) (ki az előbbi lapon); Péter. 1300. (Com. de novo Castro); Ivanka.; János. 1319. (Köbölkuti Erzse); Miklós; sat.; András (de Somos) felveszi a Budamér nevet.; János de Budamér (özvegye Margit) 1462.; Anna 1402.; Anna (Berzeviczi István); Tamás; Anna 1471.; László; György † Porkolab de Budamér (Lajospataki Kata. † 1503.)

E családfa is a XVI. századnál tovább nem terjed, anélkül hogy kihalása a végizen Tamás- vagy László-nál meg lenne jelelve.

Budaméry nevü nemes család jelenleg is van Szepes vármegyében; azonban ebből eredt-e, s miképen, arról nincs tudomásom.

(Nagy Iván)

Budaméry. Régi, kihalt család. – Vö. N I. II/255–6.; T. I/121.

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs