Címerhatározó/Bocatius címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bocatius család címerével foglalkozik.


Turul:

4. Bocatius család nemeslevele, adom. Rudolf által B. János részére Prágában 1598. augusztus 9-én.

Czímer: kék mezejű álló pajzs jobb oldalán álló, vörös magyar ruhába öltözött férfiú kalapjáról egy zöld ágat ragad meg. – A pajzson koronás nyilt sisak, melyen két zászlós dárda között arany liliom látható; – e dárdák zászlóinak színe: a balon kék, a jobbikon fekete. Takaró: jobbról arany-fekete, balról ezüst-kék.

Kihirdettetett: Abaúj vármegye közgyűlésén 1603. okt. 12-én.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs