Címerhatározó/Barényi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Barényi, Barenay családok címerével foglalkozik.


Barényi másként Barina[szerkesztés]

Barényi (másként Barina, Barenay és Barnyi is).

Trencsén vármegyéből származik. Barina György már 1653-ban igazolta nemességét Nyitra vármegyében, és Barinyay László 1753-ban a Trencsén megyei Baánban; az utóbbi előfordul az 1754-55. évi országos nemesi összeírásban Nyitra vármegye nemesei között. György 1809-ben Pozsony vármegye nemesei között szerepel, hol Csentére nyert adományt. Tagjai közül: György gróf Illyésházy István (†1812) jószágkormányzója volt. Zsigmond az 1848-49-iki szabadságharcban való részvétele miatt börtönt szenvedett s előbb Spielbergbe, innen Hohenwangenbe került, de megszökvén, Komáromba menekült, ahol beállott a komáromi várőrség közé. A komáromi kapituláció után bántatlanul haza eresztették. 1770-ben a kisbéri ménesbirtok tisztje lett; ő volt ott az első magyar tiszt. Fia: Gyula jelenleg a gróf Csekonics-féle zsombolyai uradalom központi kasznárja. A család a pestmegyei Monostortól használja előnevét. Címer: Kétszer vágott és kétszer hasított, ekként kilenc mezőre osztott pajzs. I. pajzsfőben: 1. veresben természetes hal. 2. kékben zöld alapon négyszögletes kövekből rakott oromzatos torony, csúcsíves kapuval, a torony oromzatán három kék színű ellobogó zászlóval. 3. veresben ezüstrák. II. pajzsderékban. 4. kékben, zöld alapon, cölöpösen állított arany búzakéve. 5. veresben, zöld alapon ágaskodó fehér ló. 6. Kékben négy hullámos veres pólya. III. A pajzslábban. 7. veresben ezüst-makk, zöld makkcsészével. 8. Kékben zöld alapon felugró ezüst-szarvas. 9. Veresben három természetes szőlőfürt. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Baranyay aliter Barenai[szerkesztés]

Ch→

Kempelen:

Barenay.
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától 1758. jun. 5. B. Ferencz s felesége, Lanthaller Jozéfától szül. fia: Miklós kaptak (LR. XLIV/578.) – Czímer: hasított, jobbfelében vágott paizs, az első kék mezőben arany csillag; a 2. arany mezőben drágaköves fülfüggőkkel és nyakékkek diszített mórfej; a baloldali vörös mezőben három jobbharánt ezüst pólya; sisakdísz: ezüst ruhába (nyaka, kézelője és öve biborszegélyü) öltözött mór növekvő alakban, kinyujtott kezeiben arany csillagot tartva (NIf. II/187.) – Vö. NI . I/183.; Siebm. 37.

MCK:

Baranyay. 72. T. 2. B. Ferenc 1758. évben kapott c. n. l. – Kk. XLIV. 578.

Siebmacher:

Baranyay V. aliter Barenai.

Wappen: Gespalten, vorne getheilt; oben in B. ein sechseckiger g. Stern; unten in G. ein Mohrenkopf, mit Edelstein besetzten g. Ohrringen und s. Halsbande; hinten in R. drei s. Schrägbalken. – Kleinod: W. gekleideter Mohr wachsend, mit r. Aufschlägen und r. Gürtel, in den erhobenen Händen je einen sechseckigen g. Stern haltend. – Decken: bg – rs

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1758 für Franz Baranyay aliter Barenai.

(L. R. Nr. 44. S. 578).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet [1]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[2][3]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[4]


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs