Szerkesztővita:KeFe/Tesztlapok/Teszt-06/HTML parancsok

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez


HTML parancsok[szerkesztés]

A HTML 3.2 és a HTML 4.0 utasításai Parancs Jelentés Leírás

	comment 	megjegyzés
	Server Side Includes specification 	SSI specifikáció

<?php  ?> PHP source PHP programforrás <!DOCTYPE > document type dokumentum típusa [felesleges]

A anchor link, hivatkozás
ABBR B abbreviated form (pl.: WWW, HTTP stb.) rövidített forma (mozaikszó?)
ACRONYM B acronym rövidítés (pl.: monogram)
ADDRESS B information on author cím információ
APPLET Java Applet Applet beszúrása
AREA client-side image map area Image-map hatókör
B bold text style félkövér
BASE document base URI oldal elérési út
BASEFONT base font size alapértelmezett betű
BDO I18N BiDi over-ride [ aki tudja mi ez, írja meg! ]
BGSOUND S document's background music háttérzene
BIG B large text style nagyméretű betűkiemelés
BLINK S blinking text villogás
BLOCKQUOTE long quotation kiemelt szövegtömb
BODY document body szövegtörzs
BR forced line break sortörés
BUTTON push button nyomógomb
CAPTION table caption táblázatcímke
CENTER center aligned text középre zárás
CITE B citation idézet
CODE B computer code fragment forrás, kód
COL S table column táblázat oszlopa
COLGROUP S column group oszlop csoport
COMMENT S, B comment megjegyzés
DD definition description definíció leírása
DEL B deleted text törölt szöveg (?)
DFN B instance definition definíció
DIR B directory list könyvtári lista
DIV generic language/style container réteg- és objektumkezelő
DL B definition list definíciós lista
DT B definition term definíció meghatározás
EM B emphasis kiemelés
EMBED S embed object beágyazott objektum
FIELDSET form control group űrlap beállítás
FONT local change to font betűtípus megadás
FORM interactive form űrlap létrehozása
FRAME subwindow keret (képernyőosztás)
FRAMESET window subdivision keret beállítás (formázás)
Hn (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) heading címszint
HEAD document head dokumentum fejléce
HR horizontal rule vízszintes választóvonal
HTML document root element dokumentumkezdő és -záró parancs
I italic text style dőlt
IFRAME S inline subwindow szövegbe illesztett keret
IMG embedded image kép beillesztés
INPUT form control adatbeviteli mező
INS B inserted text beszúrt szöveg
ISINDEX single line prompt [a keresőknél van szerepe]
KBD B text to be entered by the user felhasználó által begépelt szöveg
LABEL form field label text űrlapmezők címkéje
LEGEND B fieldset legend jelmagyarázat
LH list heading listafejléc
LI list item listaelem
LINK a media-independent link oldalhoz kapcsolt fájlok
LISTING B computer commands' list kilistázott parancsok
MAP client-side image map image-map eljárás
MARQUEE S marquee fényújság
MENU B menu list menülista
META generic metainformation általános információk az oldalról
MULTICOL S multi-column ordering többoszlopos elrendezés
NOBR no line break sortörés letiltása
NOFRAMES alternate content container for non frame-based rendering frame-eket nem támogató böngészőknek
NOSCRIPT alternate content container for non script-based rendering script-eket nem támogató böngészőknek
OBJECT generic embedded object beillesztett objektum
OL ordered list rendezett lista
OPTGROUP option group választómenü csoport
OPTION selectable choice választómenü elem
P paragraph bekezdés
PLAINTEXT B plain text egyszerű, sima szöveg
PARAM named property value beszúrt program paramétere
PRE preformatted text előformázott szöveg
Q B short inline quotation rövid idézet
S strike-through text style áthúzott
SAMP B sample program output, scripts, etc. példa programkimenet
SCRIPT script statements script beszúrás
SELECT option selector választómenü
SMALL B small text style kisméretű betű
SOUND S [nem tudom] [háttérhang?]
SPACER S inline space szövegbe illesztett térköz
SPAN S generic language/style container StyleSheet érvényességi kör
STRIKE strike-through text áthúzott
STRONG B strong emphasis erős kiemelés
STYLE S style info stílusdefiníció (StyleSheet)
SUB subscript alsó index
SUP superscript felső index
TABLE table táblázat
TBODY S table body táblázat törzs
TD table data cell táblázat cella
TEXTAREA multi-line text field többsoros adatbeviteli mező
TEXTFLOW replacement for text in applet appletet nem ismerő böngészőkhöz
TFOOT S table footer táblázat lábléc
TH table header cell oszlopfejléc
THEAD S table header táblázat fejléc
TITLE document title dokumentumcím
TR table row táblázat sora
TT B teletype or monospaced text style gépelt szöveg
U underlined text style aláhúzott
UL unordered list rendezetlen lista
VAR B instance of a variable or program argument program változója
WBR S break line in NOBR sortörés egy <NOBR>-en belül
XMP [nem tudom] [nem tudom]
B : Beépített formátum (böngészők alapértelmezése)
S : Speciális parancs (böngészőfüggő - ld. III. függelék )