Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztővita:KeFe/Tesztlapok/Teszt-06/HTML parancsok

Az oldal más nyelven nem érhető el.
Új téma nyitása
A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


HTML parancsok[szerkesztés]

A HTML 3.2 és a HTML 4.0 utasításai Parancs Jelentés Leírás

	comment 	megjegyzés
	Server Side Includes specification 	SSI specifikáció

<?php  ?> PHP source PHP programforrás <!DOCTYPE > document type dokumentum típusa [felesleges]

A anchor link, hivatkozás
ABBR B abbreviated form (pl.: WWW, HTTP stb.) rövidített forma (mozaikszó?)
ACRONYM B acronym rövidítés (pl.: monogram)
ADDRESS B information on author cím információ
APPLET Java Applet Applet beszúrása
AREA client-side image map area Image-map hatókör
B bold text style félkövér
BASE document base URI oldal elérési út
BASEFONT base font size alapértelmezett betű
BDO I18N BiDi over-ride [ aki tudja mi ez, írja meg! ]
BGSOUND S document's background music háttérzene
BIG B large text style nagyméretű betűkiemelés
BLINK S blinking text villogás
BLOCKQUOTE long quotation kiemelt szövegtömb
BODY document body szövegtörzs
BR forced line break sortörés
BUTTON push button nyomógomb
CAPTION table caption táblázatcímke
CENTER center aligned text középre zárás
CITE B citation idézet
CODE B computer code fragment forrás, kód
COL S table column táblázat oszlopa
COLGROUP S column group oszlop csoport
COMMENT S, B comment megjegyzés
DD definition description definíció leírása
DEL B deleted text törölt szöveg (?)
DFN B instance definition definíció
DIR B directory list könyvtári lista
DIV generic language/style container réteg- és objektumkezelő
DL B definition list definíciós lista
DT B definition term definíció meghatározás
EM B emphasis kiemelés
EMBED S embed object beágyazott objektum
FIELDSET form control group űrlap beállítás
FONT local change to font betűtípus megadás
FORM interactive form űrlap létrehozása
FRAME subwindow keret (képernyőosztás)
FRAMESET window subdivision keret beállítás (formázás)
Hn (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) heading címszint
HEAD document head dokumentum fejléce
HR horizontal rule vízszintes választóvonal
HTML document root element dokumentumkezdő és -záró parancs
I italic text style dőlt
IFRAME S inline subwindow szövegbe illesztett keret
IMG embedded image kép beillesztés
INPUT form control adatbeviteli mező
INS B inserted text beszúrt szöveg
ISINDEX single line prompt [a keresőknél van szerepe]
KBD B text to be entered by the user felhasználó által begépelt szöveg
LABEL form field label text űrlapmezők címkéje
LEGEND B fieldset legend jelmagyarázat
LH list heading listafejléc
LI list item listaelem
LINK a media-independent link oldalhoz kapcsolt fájlok
LISTING B computer commands' list kilistázott parancsok
MAP client-side image map image-map eljárás
MARQUEE S marquee fényújság
MENU B menu list menülista
META generic metainformation általános információk az oldalról
MULTICOL S multi-column ordering többoszlopos elrendezés
NOBR no line break sortörés letiltása
NOFRAMES alternate content container for non frame-based rendering frame-eket nem támogató böngészőknek
NOSCRIPT alternate content container for non script-based rendering script-eket nem támogató böngészőknek
OBJECT generic embedded object beillesztett objektum
OL ordered list rendezett lista
OPTGROUP option group választómenü csoport
OPTION selectable choice választómenü elem
P paragraph bekezdés
PLAINTEXT B plain text egyszerű, sima szöveg
PARAM named property value beszúrt program paramétere
PRE preformatted text előformázott szöveg
Q B short inline quotation rövid idézet
S strike-through text style áthúzott
SAMP B sample program output, scripts, etc. példa programkimenet
SCRIPT script statements script beszúrás
SELECT option selector választómenü
SMALL B small text style kisméretű betű
SOUND S [nem tudom] [háttérhang?]
SPACER S inline space szövegbe illesztett térköz
SPAN S generic language/style container StyleSheet érvényességi kör
STRIKE strike-through text áthúzott
STRONG B strong emphasis erős kiemelés
STYLE S style info stílusdefiníció (StyleSheet)
SUB subscript alsó index
SUP superscript felső index
TABLE table táblázat
TBODY S table body táblázat törzs
TD table data cell táblázat cella
TEXTAREA multi-line text field többsoros adatbeviteli mező
TEXTFLOW replacement for text in applet appletet nem ismerő böngészőkhöz
TFOOT S table footer táblázat lábléc
TH table header cell oszlopfejléc
THEAD S table header táblázat fejléc
TITLE document title dokumentumcím
TR table row táblázat sora
TT B teletype or monospaced text style gépelt szöveg
U underlined text style aláhúzott
UL unordered list rendezetlen lista
VAR B instance of a variable or program argument program változója
WBR S break line in NOBR sortörés egy <NOBR>-en belül
XMP [nem tudom] [nem tudom]
B : Beépített formátum (böngészők alapértelmezése)
S : Speciális parancs (böngészőfüggő - ld. III. függelék )


HTML parancsok táblázata

Alapfelépítés

<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>


Minden html oldalnak ez a felépítése. Az oldalon megjelenő tartalom a <body> és </body> tagek között van. A <head> és </head> között az oldal címsorban megjelenő neve és a beállítások egy része foglal helyet, a két <html> tag pedig kezdi és zárja az oldalt.

A HEAD lehetőségei


Ékezetes betű – ha lehet – kerülendő!

<title>Lap címe</title>


A weblap címsorban megjelenő neve.

<bgsound src="/Fájlnév" loop="-1">


Háttérzene, a loop jelentése: -1=végtelen, 0=nem ismétel a többi értelemszerűen az ismétlések száma. Nincs zárótag!

A BODY lehetőségei


Ezek nem külön parancsok, hanem a body tag folytatásaként írjuk, ugyanabba a tagbe.

Bgcolor=


A lap háttérszíne, amit angol szavakkal vagy kóddal is megadhatunk. Az utóbbit #-tel kell kezdeni.

Background=fájlnév


Háttérképet adhatunk meg

Bgproperties=fixed


Ha ezt is odaírjuk, akkor a háttér nem mozog.

Text=


Az egész lap betűszíne, amitől később a használatával térhetünk el.

Link= vlink= alink=


Ez a hivatkozások színe, sorrendben: hivatkozás=, már látogatott hivatkozás=, aktív hivatkozás= (Kék háttéren a linkek kék színe nem látszik ezért kell!)

topmargin=" "


A weblap margói (left, right, bottom) Képpontban adjuk meg.

marginwidth=" "

marginheight=" "


Margók (a margó szélessége, a margó magassága képpontban)

A TABLE (táblázat) lehetőségei


A táblázat a

és

közötti rész.

Border=””


A szegélyek vastagsága, csak a képpontok számát írd

Cellpadding=””


cellamargó

Cellspacing=””


cellaköz

Width, height=””


Szélessége, magassága

bgcolor


háttérszín

bordercolorlight


Térbeli szegélynél a világosabb

bordercolordark


Térbeli szegélynél a sötétebb

A táblázat címe (nem kötelező). A táblázat sorait nyitja, zárótag nem kötelező, de áttekinthető a kód. és lehetőségei


A sorokon belül cellákat nyit és zárótaggel zár, zárótag nem kötelező, de áttekinthetőbb a kód. (A lehetőségek lentebb!)

Align= Valign=


Vízszintes és függőleges igazítás

Colspan= rowspan=


Oszlop és cellaösszevonás

Width, height=


A cella szélessége és magassága

nowrap


Nincs sortörés a cellában


Rendes cella helyett fejléccellát csinál

A P (bekezdés):


Bekezdés a

és

közötti rész (Lehetőségei a következők)

Align


Igazítás (left, right, center, justify)

Style=”word-spacing: 9px; text-indent: 5px; line-height: 150%; margin-left: 2px; margin-right: 4px; margin-top: 6px; margin-bottom: 12px"


Szóköz, első sor behúzása, sorköz, behúzás a szöveg előtt, behúzás a szöveg után, térköz előtte, térköz utána. Csak a rend kedvéért, nem nagyon használjuk.A FONT lehetőségei


Csak a és a közé írtakra vonatkozik.

Color


Szín (angol név, vagy hatjegyű színkód #-tel kezdve)

Face


Betűtípus (Pontos megnevezés kell!)

Size


Ez 1-7 van, a méretek: 1=8, 2=10, 3=12, 4=14, 5=18, 6=24, 7=36

Megadhatunk mást is így: style="font-size: 22pt" Lásd még: H Ezek a méretek böngészőtől függnek, ha pontosra van szükséged a style lehetőséget használd!

További formázások<b> </b>, <i> </i>, <u> </u>, <strike> </strike>


Félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott

– zárótaggel használjuk


Felső és alsó index


Teletype (A kódok gépelésénél használjuk, írógéphez hasonló betűk.)

 


Megjelenítendő szóköz, ha semmi nincs benne, akkor a táblázat cellája nem látszik. Legalább egy ilyet bele kell tenni. (Vagy magát a tartalmat…)

Egyéb

Címsorok létrehozása a legnagyobb a H1, a legkisebb a H6. Zárótaggel működik. Méret: 1=24, 2=18, 3=14, 4=12, 5=10, 6=8Új sort kezd, zárótagja nincs!

&XXX;


Az & és ; közé írt dolgokat megjeleníti (különleges karakterek, vagy amit enélkül vezérlésre használna. (pl.: <, # stb.) Saját táblázata van!!!

Az A lehetőségei

(A nyitótag általában nem magában áll, a zárótag viszont igen.)


Ez a tag egy másik fájlra hivatkozik, ami lehet kép, hang, másik weblap stb. A parancs elépítése a következő:

<A HREF=”a hivatkozott dolog neve és helye”>a weblapon helyette megjelenített szöveg</A>

Például:

<a href=iskola.jpg>Ide kattintson</a> ha a képet akarja látni.

<A HREF=”a fájl helye és neve”> </A>


Ha a lap és a fájl ugyanabban a könyvtárban (mappában) van, elég a név.

Ha eggyel kintebb, akkor: <A HREF=../a fájl neve>

Ha másik számítógépen, akkor: <A HREF=http://az internetcím>

<A HREF=mailto:e-mail címem>Ide</A> katt!


Ha levelezésre használjuk, akkor így néz ki a szerkezet. Az Ide szóra kattintva az alapértelmezett levelezőprogram indul el. Citromail stb. nem jó, csak az Outlok és társai.

<a href=www.masiksuli.hu><img src=suliképe.jpg></A>


Így néz ki, ha egy képre kattintva jutunk el egy másik lapra. Itt is alkalmazhatóak az IMG-nél felsorolt lehetőségek. (border stb.)

Az IMG lehetőségei


Az image paranccsal képeket rakhatunk a szöveg közbe. Ha színes keretet akarunk, akkor az <img> parancs előtt meg kell adni a és utána a taget. (A keret színe mindig az éppen érvényes betűszín.)

<img src=a fájl helye és neve>


Így néz ki a parancs. Ha <a href=> paranccsal használjuk, új lapon nyitja meg a képet. Ld.: Az A-nál

align


Ez nem a kép igazítása, hanem a körülfolyatása. Ha left, akkor a kép balról van, a szöveg padig jobbról. Right-nál fordítva. Létezik top és middle, de nem minden böngésző érti.

Border=


A kép bekeretezése, 0-nál nincs keret, a többi szám a keret vastagsága

Hspace=, vspace=


A kép körül kihagyandó hely (a kép és szöveg közti távolság)

Width=, height=


A kép átméretezésére szolgál, ha az eredetitől el akarunk térni. (Ha rossz számokat írunk, eltorzulhat a kép!)

Alt=”helyettesítő szöveg”


Erre akkor lehet szükség, ha a kép nem jelenik meg. Ilyenkor az ideírt helyettesítő szöveget látjuk, hivatkozásnál is erre lehet kattintani. Ha a szöveg szóközt is tartalmaz, kötelező az idézőjel! Ha az egérmutató rajta van, akkor is kiírja sárga keretben.

Egyebek


Egységekre tagolja a lapot, zárótaggel használd!


Ezek segítenek bennünket, hogy kiigazodjunk a munkánkon. Pl.: „Itt kezdődik a táblázat.” Ezeket a sorokat a böngésző nem jeleníti meg, csak a kódban olvashatjuk.


forrás:http://www.nikygirl.eoldal.hu/cikkek/keszits-te-is-weboldalt_/html-parancsok.html