Ugrás a tartalomhoz

Olvasónapló/A Bélteky-ház/3. könyv

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


A generálhoz beállít Porubay professzor festményekkel, és vacsora közben elmondja, hogy két hölggyel lakik együtt: az egyik fest, a másik gyógyítani tud. A generál nagyon kedveli az elszegényedett Porubayt és segíteni akar rajta. Tudja, hogy pénzt nem fogad el, ezért egy jegyzői állást szerez neki.

A generál ötlete, hogy megkéri a herceget, menjen el Gyomayhoz és kérje meg Klári kezét Vincének. Gyomay belemegy, de csak azzal a feltétellel, ha Vince szülei bocsánatot kérnek tőle, és kijelentik, hogy boldogan elfogadják Klárit menyüknek. Ez meg is történik, összeül a két család, és megtartják a lakodalmat.

Uzay és Laura nagyon boldog házasságban élnek. A férj ugyan aggódik, hogy ő nem olyan művelt, mint a felesége, meg még öreg is, mi lesz, ha Laura elmegy valahova – Uzay féltékeny, de Laura hűséges hozzá. Kornél Cili körül legyeskedik, de Cilinek nem tetszik a fiú léha természete, mostohaanyjával azonban jól megértik egymást.

Gyula Uzára menet betér egy fogadóba. A fogadó előtti padon fekszik a férfi, akivel még a temetőben találkozott. Ismerős neki az arca, de a férfi csak Virágosnak nevezi magát, nem fedi fel kilétét.
Gyula visszatér, és csak Cili fogadja örömmel. A fiúnak sok időbe telik, amíg Károlyt újra le tudja ültetni a tanuláshoz, mert Kornél rászoktatta a mulatozásra. Kornél neheztel Gyulára, mert Náni megszerezte a Cilinek küldött levelet és Kornél megtudta a tartalmát. Megkérte Laurát, beszélje rá Uzayt, hogy küldje el Gyulát, illetve, derítse ki Cili érzéseit. Cili szerelmes Gyulába, amit a fiú nem is sejt. Laura egyre jobban gyűlöli Gyulát, Cili előtt képmutató csábítóként tünteti fel. Kornélnak Pestre kell utaznia, ez örömmel tölti el Uzayt, mert már elege volt az állandó partikból, és szeretné, ha a felesége csak vele törődne. Laura jól tud zongorázni, énekelni, és ez nagyon tetszik Gyulának.
Kornél visszatér a családhoz, magával hozza Regéczy Kálmánt is, aki üdvözli Gyulát, úgy, mint a Bélteky-család leszármazottját. Uzay előtt gyűlölt a család, és Gyula megkéri Regéczyt, hogy tartsák titokban az ő kilétét. Regéczy tehát magyarázkodik, és azt mondja, hogy Gyula a Bélteky-háznál is tanított, ott ismerték meg egymást. Kornél azért hozta el Kálmánt, hogy megismertesse vele Cilit, Uzay meg magával viszi egy pár napi útra Gyulát. Hazatérve Gyula attól fél, hogy Cili biztosan beleszeretett Kálmánba, de nem így van: papírok között keresgélve véletlen ráakad Cili feljegyzéseire, amelyben ő Heloïse, Gyula pedig Abelard, és leírja, hogy mennyire szereti a fiút. Gyula beszélni akar Cilivel, de nincs alkalma rá. Egy vacsorakor Uzay megkérdezi Gyulát, mi a véleménye Regéczyről. Gyula elmondja, hogy Cili és Kálmán nem egymáshoz valók, és Laura gúnyos kérdésére, hogy miért, nem felel. A nő gyűlöli Gyulát, nem akarja elhinni, hogy nem csábító.
Egy közeli erdőbe kirándulnak, ahol találkoznak a csősszel. Elmeséli az ottani vár történetét, végül egy gyűrűt vesz elő, amely állítólag megmutatja, ki volt hűtlen párjához. Cili és Nina mosolyogva kiállják a próbát, felveszik a gyűrűt, nincs változás, Laura azonban elájul és a társaság rögtön hazatér. Kiderül, hogy rabló szórakozott velük.
Otthon Laura nagyon fél, megcseréli az ő és Cili szobáját. Égve hagyja a gyertyákat estére, mert fél – meggyullad a szoba, de Gyula észreveszi és még időben kimenti. Összegyűl a háznép a tűzre, de Cilit sehol sem találják – szobája ablaka alatt létra áll, mindenki a keresésére indul. Ongay lovagol be, hozza a lányt. Elmeséli, hogy a vár felé lovagolt, amikor sikoltást hallott. A rablók rabolták el a lányt, és később ráeszméltek, hogy nem Laurát lopták el. Uzay állapota rosszabbra fordul, ágyban kell maradnia, Laura ápolja. Beállít Regéczy, és mindenkivel kedves, mindenkinek hoz valami ajándékot. Meghal Uzay, és a nagy gyász közepette beállít Laura apja, hogy a lány azonnal menjen Pestre, mert bátyja egy színésztársulat tagját akarja feleségül venni, és nem érheti őket ekkora szégyen. Cili, Laura, Károly és Gyula felutaznak Pestre, és elmennek a színházba, mert Kornél is ott van. Kornél dicséri a színésznőt, akiben Gyula Birire ismer. Elmegy a lány lakására, és ott Biri elmeséli neki, hogy Leguli megcsalta vele a feleségét, és Matyi rajtakapta őket. Lányát azonnal meg akarta házasítani, de Léni elvetette az ötletet, így aztán úgy döntöttek, házi fogságban marad a lány, amíg férjet nem találnak neki. Biri viszont úgy megijedt apja haragjától, hogy elszökött, és Miskolcon beállt ebbe a vándorszínész társulatba. Belép a szobába Kornél, és Biri elmondja neki, hogy Gyula a testvére. Kiderül, hogy Gyula is Bélteky. Biri feleségül megy Kornélhoz, és így térnek vissza az Uzay-házba. Laura dühös, gyűlöli a Bélteky-családot. Kornél egy levelet olvastat el Gyulával, amit Matyi írt alá, de nem ő fogalmazta. Az állt benne, hogy Laura egy hűtlen hitszegő, és hogy meg fogja keseríteni Uzay életét. Gyula tisztázza magát Laura előtt.

A rablók támadásai egyre erősödnek. Hiába jön meg Ongay, egy este vacsoránál megjelenik a rablóvezér és egy katonája, Szőke Pista, aki rálő Kornélra (bosszúból Erzsike elcsábításáért), a rablóvezér pedig a már özveggyé lett Laurának ad tíz percet arra, hogy döntsön: meghal-e vagy hozzámegy. Gyula lövést kap a jobb vállába, de hősiesen védi Laurát, megérkezik Ongay is az embereivel. Kornél sérülése nem súlyos, feleségével visszautaznak Pestre. Gyulát Laura, de legfőképpen Cili ápolja. Gyula nyakában egy lánc lóg, benne Laura képével. Az asszony meglátja ezt, és tudja, hogy Gyula érez iránta valamit. Ongaynak tetszik Cili, de Gyulát kéri meg, hogy járjon az érdekében közbe. Gyula beszél Cilivel, aki kirohan a szobából. Laura beszél vele, látja, hogy Cili szenved. A lány elhatározza, hogy Gyula hiába nem szereti, ő mindig szeretni fogja, erre Laura bevallja neki, hogy Gyula őt szereti. Cili elrohan, találkozik Tamással, és egyszer csak megjelenik Erzsi, aki Pistát keresi. Nem akasztják fel a legényt, mert nem ölt embert. Erzsi megkéri Pistát, hogy maradjon továbbra is katona, ő meg amúgyis örök szüzességet fogadott. Cilit meghatja a két szerelmes, és elhatározza, hogy viszonozni fogja Ongay érzelmeit. Cili két feltételt szab: ne költözzenek messzire Gyuláéktól, és hogy Laura és Gyula esküvője előbb legyen, mint Cilié és Ongayé. Gyula meglepődik, hogy a nők honnan tudnak Laura iránti érzelmeiről. Laura megkéri Cilit, hogy mesélje el élete történetét, és ha Gyula feloldozza őt vétkei alól, akkor feleségül megy hozzá.

Laura Pozsonyban nevelkedett a nagynénjénél. Megtanult énekelni, zongorázni, kacérkodik a férfiakkal, és gyönyörű hölgy vált belőle. Nagynénje ismert egy özvegy bárónét, Marát, és nála ismerte meg Laura a délceg Olmayt (NEM ONGAY!!!). Laura elkeseredett, mert eddig minden férfit azonnal el tudott csábítani, de Olmayért meg kellett dolgoznia. Egy lovagi tornaféleségen Olmay bevallotta Laurának, hogy őt szereti és gyűrűt is ad neki hűsége jeléül. A lány, miután megkapta a férfit, már nem volt kíváncsi rá, mert feltűnt a színen Kéry báró. Olmay nagyon féltékeny volt, és durván viselkedett a lánnyal szemben. Feleségül kérte a lányt, de a nagynénje tudatta Laurával, hogy a férfi szereti a szerencsejátékot, ezért a lány nem menjen hozzá. Elváltak útjaik, de a féltékeny Olmay követte szerelme minden lépését. Halálosan megsebesítette Kéryt, és úgy viselkedett, mint egy eszelős. Laura elhagyta Pozsonyt, Olmay őrjöngött. Olvasásba temetkezett, de olyan könyveket olvasott, amikből csak gonoszságot tanult. A Bakonyban egy rablócsoport vezére lett: ő volt, aki a gyűrűs-próba során felfedte arcát Laura előtt, meg el akarta raboltatni a lányt. Olmayt végül felakasztották.

Gyula nem neheztel Laurára, feleségül kéri. Vince levelet küld Gyulának, megírja benne, hogy meglátogatta Matyit, aki szélütést kapott, nagyon beteg, Léni pedig egy Vártay nevű fiúval csalta meg a férfit. Matyi nagyon szeretné látni gyerekeit. Arra is megkéri Gyulát, hogy visszafelé jövet térjen be hozzá és Klárihoz Harsagra.

Gyula meglátogatja az apját. Kiderül, hogy egy bakonyi vadászaton találkozott Olmayval, a rablóval, aki elvette a férfitól szépen díszített puskáját, és a Laurát hamisan vádoló levelet íratta vele alá. Ezt a levelet arra akarta Olmay használni, hogy megakadályozza Uzay és Laura házasságát, de a levél későn érkezett, és csak azt érte el vele, hogy Laura meggyűlölte a Bélteky nevet. Gyula ápolja az apját, és amíg az meg nem hal, átveszi a birtok vezetését. Matyit a felesége mellé temeti, a cselédséget egy évre előre kifizeti. Kornél, Biri és Leguli már a temetés után érkeznek, de legalább ott vannak. Leguli és Léni a másik hárommal az örökségen vitatkoznak: Gyula oldja meg a kérdést: ad Léninek egy napot, hogy mindent elvigyen, amit akar, plusz fizet neki még tízezer forintot. Ez meg is történik, Léni elhagyja a házat. Mindenki megkönnyebbül. Gyula itteni szomszédja az öreg Regéczy báró, és Gyula ide akar kiköltözni, a birtokra. Visszafele meglátogatja Vincét. Klári gyermeket vár, és tervezgetik, hogy kiköltöznek Kisrétre. Amíg ott tartózkodik, megérkezik a generál, és megtartják Porubay meg Angelika esküvőjét. Itt van még a kapcsoskönyves nő és Erzsike is. Porubay elmeséli Gyulának Angelika történetét.
Létay altábornagynak három lánya született. A két legidősebb (id. Regéczy báró felesége, és Vince anyja) hiú volt, és büszke, de a harmadik lány, Jusztinka, csendes volt és kedves. Létay kérdőre vonta feleségét, hogy vajon a legkisebb lány valóban az ő lánya-e, mert nem hasonlít rá. Az apa és a két nővér elhidegült Jusztinkától. Nővérei zenét tanultak, Jusztinka festeni és olvasni szeretett. Szerényen öltözködött, és a cselédekkel is jól bánt. A családhoz látogatóba érkezett a család egyik rokona, Judit, az idős özvegy, aki jártas volt abban, hogyan kell gyógyfüvekből gyógyitalokat készíteni és ezt a tudást adta át Jusztinkának. A Létay-házba érkezett egy festő, mert a freskókat restaurálni kellett. Mellészegődött Jusztinka, és a férfi szívesen segített neki a festés megtanulásában. Egymásba szerettek, de amikor ezt Létay megtudta, azonnal elzavarta a háztól a férfit, és lányát férjhez adta. Jusztinka az apja ezredében szolgáló Rónapatakyt választotta, aki nagyon jólelkű ember, és megtanította a lányt az orvoslásra. Jusztinka rájött, hogy gyermeket vár Berkytől, és mindent bevallott a generálnak. Rónapataky megszöktette a lányt, és jó barátjánál, egy orvosnál helyezte el. A lány Berky keresésére indult. A festő csak úgy menekülhetett meg a börtöntől, hogy megnősült. Jusztinkát elszomorította a hír: megszülte a fiát, és Bécsbe ment a nagybátyjához. Saját halálhírét keltette, hogy a rokonok ne keressék, és békén hagyják. Az öreg orvos nevelte fel a gyereket, az Uzory nevet adta neki. Az orvos öreg korára megnősült, született egy lánya, de a felesége gyűlölte Uzoryt, így az orvos a generál gondjaira bízta a gyereket, akiből kiváló orvos lett. Jusztinka Bécsben élt egy ideig: meggyógyította a nagybátyja fiát, Edvárdot, aki feleségül akarta venni a lányt, de az nem engedte. Jusztinka elszökött, és évekig bujdosott, míg visszatért szülőfalujába: az öreg orvos meghalt, és azt mondták a nőnek, hogy a lányán kívül senki nem maradt utána. A nő azt hiszi, fia is meghalt. Éppen a generálhoz igyekezett, amikor a Budai-hegyekben elhagyta a kapcsos könyvét és találkozott Angelikával, meg Gyuláékkal. Azonnal szembetűnő volt neki, hogy a lány mennyire hasonlít Berkyre. A lány szomszédságába költözött, gyógyítgatta annak anyját, amíg az meg nem halt. Ezután Jusztinka maradt a lány egyetlen támasza. Ő és Porubay próbálták megvédeni ifj. Regéczy Kálmán ostromaival szemben. Egy mulatozás alkalmával Kálmán a barátaival üldögélt, odament hozzá Jusztinka és Angelika köszönni, de mivel a lány szegényes ruhában volt, Kálmán letagadta, hogy ismeri. Ez rosszul esett a lánynak, Jusztinka pedig levelet íratott Kálmánnal Angelikának, amiben közölte, hogy nem veheti feleségül. A két nő elköltözött, Porubay is segített a csomagolásban, illetve megígérte, hogy utánuk megy. Éppen útban volt, amikor betért a csárdába és találkozott Gyulával. Utolérte a hölgyeket, akiknél ott tartózkodott a már megnősült Edvárd is. Egy barlangba tettek kirándulást, ahol Angelika unatkozott, elszakadt a többiektől, és eltévedt. Porubay talált rá, de barlangból nem jutottak ki. Edvárd és Jusztinka keresőket küldtek utánuk, és végül rájuk találtak. Angelika hálás volt Porubaynak, és úgy döntött, feleségül megy hozzá. Edvárd pénzt adott Jusztinnak, és távozott. A nő meg akarta tudni, mi lett a fiával. Hárman a generál közelébe költöztek, de Jusztin megbetegedett, a pénz elfogyott. Porubay Angelika festményeit adta el a generálnak szép összegért. Porubay útban hazafelé meglátta a beteg Virágost, hazavitte és Jusztin ápolta. Később ismét képeket adott el a generálnak, köztük egyet, amit Berky festett Jusztinról. A generál felismerte a nőt, és Porubayval a lakásra mentek. A generál elmondta, hogy Virágos nem más, mint Jusztin fia, Uzory. Szerelmes volt Máliba, de annak halála miatt magát okolta, és a temetéskor egészen megbolondult, virágokat szórt a sírokra. Egy nap a jobban lévő Uzoryval meglátogatták a generált, és az orvos visszakerült régi szobájába, ahonnan kiszökött, és Máli sírjánál halva találták. Ez után Jusztin visszament a rokonaihoz, vele tartott Erzsi is. Élete végéig azért akart vezekelni, amit Pistával tett.
Gyula, Vince és Ongay szövetséget kötnek egymással: a hazát fogják szolgálni, nemcsak tettekkel, hanem szavakkal is. Feleségeik mosolyogva figyelik ezt a szövetkezést. Nina hozzáment az ácshoz és mindenki boldogan élt, amíg meg nem halt.