Heraldikai lexikon/Zeidler Sándor

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Zeidler Sándor (Budapest, 1946. IV. 27.- ), iparművész, műgyűjtő, hagyományőrző, érmek, fegyverek, kitüntetések szakértője, tervezője.

Az ország harmadik legnagyobb kitüntetéskollekciójának tulajdonosa, a falerisztikában alapos jártasságú magángyűjtő, nemzetközi megbecsülésű ismerője. Tizenkét esztendős korában, egy első világháborús családi sapkajelvény és érdemjel kézbevételekor kezdett érdeklődni a kitüntetések, a rendjelek és a velük foglalkozó tudomány, a falerisztika iránt. Az azóta eltelt évtizedekben írt jó néhány szakcikket, könyvet a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről, itthon és külföldön rendezett kiállításokat, tervezett az állami főhatóságoktól, társadalmi szervezetektől jelenleg is adományozható kitüntetéseket, jelvényeket.[1]

A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a „HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM I. osztályú okozatával” tüntette ki a honvédelmi miniszter.[2]

ZEIDLER Sándor kora ifjúsága óta foglalkozik a magyar fegyveres szervezetek ékítménytörténetével. Magyar nyelvterületen e témakörnek kétség kívül Ő a legavatottabb, nemzetközileg is elismert szaktekintélye. Az archentológia, fallerisztika, heraldika, insigniológia, vexillológia, numizmatika, ikonográfia történelmi segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre, illetve fegyveres testületekre alkalmazott változatát műveli, munkásságában az általa gondozott szakterület szakértője. A kitüntetések, ékítmények témakörében készített publikációi a témakör meghatározó irodalmához tartoznak. A fegyveres szervezeteket működtető tárcák vezetése, a magyar történelmi témájú filmek készítői kikérték tanácsait, igényt tartottak a segítségére. Tudományos társaságunknak [SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG] 1991 óta tagja, jelenleg — az elnökség tagjaiként — alelnöke. A kitüntetett élénk tudományos közéleti tevékenységet folytat, melynek részeként tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tá rsaságnak, a Numizmatikai Társaságnak, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének és az Európai Hagyományőrző Egyesületek Szövetségének. ZEIDLER Sándor kutató, gyűjtő és népszerűsítő tevékenységét csaknem fél évszázad óta végzi. A Művészeti Alap, jelenleg MAOE tagjaként számos színházi produkció szakértőjeként, tervezőjeként vett részt a hazai kulturális életben. A jelenleg is rendszerben lévő díszfegyverek, kitüntetések, jelvények és egyenruhák tervezőjeként alkotott maradandót. A magyar fegyveres testületek egyenruházata és ékítményei, illetve a kitüntetések történetének témakörében számos hazai és külföldi kiállítást rendezett, amelyek nemzetközi elismerést is arattak. ZEIDLER Sándort a magyar nemzeti kultúra általa művelt szakterületének gondozása érdekében megvalósított alkotómunkájáért több ízben részesítették elismerésben. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság munkássága elismeréseként: Rendvédelem-történetért Érdemérem - 1998, Rendvédelem-történetért Érdemkereszt (önzetlen támogató és kiváló művelő fokozatok) - 2000-2001, Rendvédelem-történetért Érdemrend a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának - 2003, a Rendvédelem-történet Magistere kitüntető cím - 2007 és Rendvédelem-történetért Díj - 2009, kitüntetésekben részesítette. A nemzeti rendvédelem-történetünkért elismerések mellett társadalmi szervezetek elismeréseként: Széchenyi Emlékérem III. fokozata – 1992 (Magyar Éremgyűjtők Szövetsége), Díszérem – 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége), Érdemkereszt – 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége), Érdemkereszt – 1994 (Tartalékos Katonák Egyesülete), Ezüst Díszjelvény -1997 (Bund der Deutsche Ordenssammler), Csendőr Emlékérem – 1999 (Ma- gyar Királyi Csendőr bajtársi Közösség), Csendőr Érdemkereszt Koszorúval – 1999 (Magyar Királyi Csendőr bajtársi Közösség), Máltai Lovagrend – 2000 (Máltai Lovagrend), édesapja érdemei alapján a Vitézi Rend felvette tagjai sorába – 2004 (Vitézi Rend), Mattsee Emlékérem - 2005 (Vitézi Rend), Magyar Szabadságkereszt Díszérme – 2006 (Vitézi Rend), Nemzetvédelmi Kereszt – 2006 (Vitézi Rend), UNGER Emil Jutalomérem – 2009 (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete), Szent László Jubileumi Kereszt – 2011 (Szent László Rend), Ihmps Díszjelvény – 2011 (Kanada). A társadalmi szerveződések elismerései mellett állami kitüntetésekben is részesült: Honvédelmi Minisztérium Államtitkári Dícsérő Oklevél - 1990, 1956-os Díszérem – 1991, Honvédelmi Miniszteri Dícsérő Oklevél - 1992, Köztársasági Elnök Dícsérő elismerése – 1994, Vám- és Pénzügyőrségért Érem -1995, Köztársasági Elnöki Aranyérem - 1996, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Emléklap - 2012. [3]


https://www.facebook.com/zeidler.sandor/about

http://nava.hu/id/904562/

Művei[szerkesztés]

Kitüntetések a Magyar Köztársaságban. Budapest, 1995.

Nagy magyar kitüntetéskönyv - A magyar állam rendjelei és kitüntetései. Bodrogi Péter - Molnár József - Zeidler Sándor. Budapest, 2005.

Tálas Géza - Zeidler Sándor: Magyar pilóta- és ejtőernyősjelvények. Az Érem, 1983/1.

A Bach-huszárok. Rubicon, 1990/6.

Zeidler Sándor: A Magyar Királyi Határrendőrség egyenruhái és rangrendszere. Határrendészeti Tanulmányok. (3. évf.) 2006/1. 67-69.