Heraldikai lexikon/Vitézi Rend

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Vitézi oklevél
A Történelmi Vitézi Rend a Székelyek Nagy Menetelésén - 2013
Vitézavatás a Margitszigeten, Budapest 1926. június 20.
Vitézavatás 1929. június
Vitézavatás 2016. szeptember 24-én a budapesti ferences templomban

Pekár Gyula szerk.: Vitézek évkönyve. Budapest, 1927

b) Vitézi telek   1920-ban bevezetett jogintézmény, mely a kir.-i adomány sajátosságaot magán hordozó, a hitbizománnyal rokon intézmény volt.Az államfő (kormányfő) adományozta a magyar állam védelmében kitűnt, feddhetetlen honfiaknak az e célra felajánlott ingatlanokból, de maga az arra méltó tulajdonos is alapíthatott akár maga akár leszármazója részére. Elidegenítési és terhelési korlátozás alá eső ingatlan volt.Osztatlanul szállt át a jogosult 1. szülöttség rendjén következő alkalmas fiági férfi rokonára. Alkalmas volt: aki a szükséges szellemi és fizikai képességgel rendelkezett, erkölcsileg megbízható volt, elérte a megf. kort.Ha nem érte el:csak a telek haszonélvezetére volt jogosult a Vitézi Szék felügyelete alatt. Erről a tul. v. utóda bármikor lemondhatott, ill. a sajátján alapító megszüntethette annak vitézi jellegét.A tul. el is veszíthete ilyen telkét( pl. hazaárulás, esküszegés miatt), a telek ilyenkor az államra szállt vissza.Ha viszont a tul. kötelezettségeit hanyagul teljesítette, v. léha életmódot folytatott, v. nem alapított kellő időben családot a vitézi telek az arra alkalmas várományosra szállt át.

A vitézi telek, valamint a vitézi rend tagjai az eskütétel után a "vitéz " cím viselésére voltak jogosultak , felettük a felügyeletet a Vitézi Szék gyakorolta., valamint gondoskodott a vitézi telek telekkönyvi bejegyzéséről.

A rend 1945-ben és 1947-ben megszűnt, de titokban és az emigrációban tovább működött. 1989 után szabadon folytathatta a működését, de kettészakadt. Egyik utódszervezete a Vitézi Rend,[1] másik a Történelmi Vitézi Rend.[2]

https://kuruc.info/galeriaN/2012/41-44_vitezi.pdf

http://www.vitezirend.co.hu/Publications/Vitezi%20Tajekoztato%202011_1.pdf

http://www.vitezirend.co.hu/Publications/vitezi_tajekoztato_2013_1.pdf

http://www.austro-hungarian-army.co.uk/vitez.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%A9zi_rend

http://www.vitezirend.co.hu/index_2.htm