Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Síp

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Kupeczky János: Tárogatón játszó férfi


Névváltozatok:

Tacito ſigno exercitum adduxerunt (Liv[ius]): Minden dob és síp nélkǘl hozták a' hadakat (Pápai/Bod 606.), tibia: síp, tibialis: síp tsináláshoz-való, tibialis calamus: síp, nád-síp, tibicen: sípos, tárrogató sípos (uo. 617.), tibiarum: sípolási meſterség (uo. 621.), acroama: hallgatásra méltó tudós beſzéd, szép muſika zengés (uo. 14.), auletes, auloedus: sípos, auletis, auletrix: sípos leány vagy aſzſzony (uo. 75.), choragus: tántz meſter, játék meſter, komédiás meſter, choraula: tántz ſipos, musikás (uo. 109.), cituta: bürök, síp, cava cicuta: üres bürök síp, paſtoralis cicuta: páſztori síp (uo. 110.), tibia clamoſa: nagyon ſzóló ſíp (uo. 117.), fiſtula compacta ſeptem cicutis: hét tsö́re tsinált ſip, calani compagine ceræ juncti: viaſzi foglaláſsal öſzve-foglalt ſipok (uo. 132.), fiſtula illex: madaráſz síp, fiſtulator (Cic[ero]): sípoló, sípos (uo. 276.), flator (Feſt.): fúvalló, sípos, trombitás (uo. 277.), fiſtula illex: madaráſz sip (uo. 313.), tibia multifora: sok lyukú síp (uo. 402.), syringa: síp, kürt, tsö́ (uo. 605.), utricularius: tömlö́ ſipos <dudás> (uo. 659.)


Rövidítések: