Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Pecséttan

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

"...az Ügyész nemcsak Hazánk' Törvénnyében, hanem egyéb tudományakban-is, Jelesül a’ Történetekben (Historia), Föld-­irásban (Geographia)‚ Levél-tudományban (Diplomatica), Pecsét-esmérésben (Sphragistica), Idö-számlálásban (Chronologia) ’sa’t’ ha nem tökéletesen járttas-­is, leg-alább merevény-tudatlan ne légyen.

(Georch Illés: Honnyi törvény. Pozsony, III. 1809. 124.)

http://books.google.sk/books?id=mFNTAAAAcAAJ&pg=PA84&lpg=PA84&dq=ars+Notarialis&source=bl&ots=uxWzxb0Js1&sig=Enmdj3lgbSDxjg3AKv9r7gH_154&hl=hu&sa=X&ei=uiYXVKj0IomYPfu5gcgD&ved=0CDQQ6AEwBDgK#v=onepage&q=ars%20Notarialis&f=false

A magyar pecséttan története[szerkesztés]

http://real.mtak.hu/31302/1/ArsH_2015_2_Kerny.pdf

1888-ban elkészült az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának (MNL OL DL) pecsétmutatója. A Corpus Sigillorum Hungariae Mediaevalis I. csak magyar anyagot tartalmazott. Gyenge minőségű fekete-fehér fényképek is készültek az Országos Levéltár Diplomatikai Fényképtára számára (MNL OL DF). Közben tovább pusztultak az oklevelek (pl. a Héderváry család levéltára) és a pecsétek. (Így pl. Újlaki Miklós tizenkét pecsétje közül 1434-1458-ból csak 4 maradt fenn.)

http://epa.oszk.hu/03300/03304/00001/pdf/EPA03304_fons_1994_01_09-30.pdf

Irodalom[szerkesztés]

Szentpétery Imre : Magyar oklevéltan. (1930)

Kumorovitz Lajos Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban (1944)

Balogh Jolán : A művészet Mátyás király udvarában (1966)

A középkori Magyarország főpapi pecsétjei. szerk.: Bodor–Fügedi–Takács (1984)

Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437. Szerk.:Beke–Marosi–Wehli (1987)

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény pecséthasználata a XIV. században (1972)

Érszegi Géza: Körmend középkori pecsétje és címere (1979)

Solymosi László: A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez (1984)

Megpecsételt történelem: középkori pecsétek Esztergomból. Szerk.: Hegedűs András (2000)

Bodor Imre: Árpád-kori pecsétjeink I.–II. (2001-2002)

Takács Imre: Az Árpád-házi királyok pecsétjei (2012)

Lővei Pál: Sokpecsétes oklevelek a 14–15. századi Magyarországon (2013)

Rácz György: Az Árpádok sávozott címere egyes főúri pecséteken a XIII-XIV. században (1992)

Körmendi Tamás: Az Osl, Aba, és Hontpázmány nemzetség címerváltozatai a középkorban (2010-2011)

C. Tóth Norbert: Rozgonyi Simon országbírósága (1409-1414) (2010)

Novák Ádám : Perényi János tárnokmester (†1458) pecséthasználata 2014)