Heraldikai lexikon/Pajzsosztás

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Fő címermező-címrábra.svg

Névváltozatok:

felosztási minta (Nagy Iván 1872-1875. 20.), pajzsrészek


Rövidítések:

A pajzsfelosztás részei Nagy Ivánnál (1872-1875. 29.)

"[Pápai Páriz Ferenc, Ars heraldica című művének XIV. fejezetében] Említi a kereszteket, az András-keresztet, aztán a pólyákat, fascia stb. Most már nagy rendet kell tartani – úgy mond – a mezőkben, helyekben, a punctumokban, az egymásután való rendben; hajdan ezekre nem ügyeltek. Némelyek a mezőket vagy a mezők részeit sajátos nevekkel nevezik, különösen a francziák, így van aztán a tisztesség helye, honoris, a czímer arcza, locus faciei, a köldökpaizs helye, locus umbelici, alsó, felső, közép, jobb, bal részek stb. Vannak némely kis részletek is a paizson, melyek hol a méltóságra, hol a hivatalra tartoznak, néha a házassággal járnak stb." (Deák Farkas: Az első magyar czímertan. Turul, 1883/3.[1])

Nagy Iván szerint: "a-b a paizs párkánya = felső széle, c-d a paizs alsó széle. Továbbá ha most ezen paizsot a két hárántos [vízszintes] vonal nélkül csupán függőlegesen osztva nézzük: az A D G jobb oldali hasáb, a B E H közép hasáb, a C F I baloldali hasábnak nevezhető.
Az ujabb időkben különösen a fejedelmi czimereknél több czimer öszvesítése által még több udvarokra felosztott czimerpaizsokat is láthatunk, ezeknek leírhatása (blason) végett. 23. ábra egy 15 részre osztott paizst mutat.
Ezen ábránál az 1. 2. 3. a fölep = Oberrand, Hauptrand, Chef

4. 5. 6. a díszrész
7. 8. 9. az öv
10. 11. 12. a köldök
13. 14. 15. a talap, Unterrand, Fussrand, Champague."
(Nagy Iván 1872-1875. 21-22.)