Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Pécsi Lukács

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

H E R A L D I K APécsi Lukács

Pécsi Lukács (Újfalu, 1548 e.-1604 u., Nagyszombat) nagyszombati nyomdász. A neve főleg Peechi alakban fordul elő.
Pécsi Lukács fametszete (1591)

A Pécsi család a Szlavóniából származott, ahol 1274-ben Benedek kapott királyi adományt. A 16. század elején László és Frakas a török elől Felső-Magyarországra menekült és Kisszeben környékén telepedett le. Lászlónak és fiainak, Gáspárnak és Mártonnak 1555-ben I. Ferdinánd király nemességet és Wyfalu (Újfalu) birtokot adományozta. Farkas (Wolfgang) Ungvár környékén telepedett le, de később nem hallunk felőle.

Pécsi Lukács, valószínűleg Gáspár fia, Újfaluban született 1548 előtt. A krakkói egyetemen jogot tanult. Itt ismerte meg a "fekete mesterséget", a nyomdászatot is. Nagyszombatban telepedett le. 1577-ben, amikor Telegdi Miklós püspök, az esztergomi érsekség adminisztrátora a városban megalapította az első nyomdát, Pécsi Lukács már Nagyszombatban tartózkodott és a nyomdában kezdte meg tevékenységét. Annak munkáját nemcsak szervezte, de szerzőként, fordítóként, illusztrátorként, grafikusként is tevékenykedett. 1579-től az esztergomi káptalan jogásza volt.

A nagyszombati kiadványokban több mint száz fametszete jelent meg, mint felesége Márta, fiai, László és Imre portréi, növények, címerek, jelvények, zodiákus jelképek stb. grafikái. 1591-ben, a keresztény szüzekről Nagyszombatban kiadott műben közölte a család címerét is.

Irodalom[szerkesztés]

Genealogicko-Heraldický hlas 1994/1. 30-31. l.