Heraldikai lexikon/Lukinich Imre

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Lukinich Imre.png

Lukinich Imre (1880-1950) történész. 1902-ben tanári oklevelet szerzett a kolozsvári egyetemen, ahol 1909-ben magántanárrá képesítették Erdély története tárgyköréből. 1912-től Budapesten tanított. 1918-1923 közt a pozsonyi egyetem tanára, 1923-24-ben a Magyar Országos Levéltár, 1924-től az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója, 1929-49 közt a budapesti egyetemen a kelet-európai történelem tanára volt.

1916-18 és 1920-43 közt a Magyar Történelmi Társulat főtitkára, 1943-46-ban alelnöke volt. 1919-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1931-49 közt rendes, 1943-46-ban igazgatósági tagja. 1921-től a Szent István Akadémia tagja volt. 1943-ban Corvin-koszorút kapott. Szerkesztette az Archivum Europae CentroOrientalis című folyóiratot (1935-1944). Elsősorban Erdély 16-17. századi történelmével, a Rákóczi-szabadságharc és az újkori magyar-lengyel kapcsolatok történetével foglalkozott.


Lukinich Imre történész, egyetemi tanár 1929–1949 közt a kelet-európai történelem tanára volt a budapesti egyetemen. Az 1943–1944. évi tanévben a bölcsészettudományi kar dékánja. Az 1948-as egyetemi reform következtében eltávolították az egyetemről.

Művei[szerkesztés]

II. Sylvester pápa. Kolozsvár 1901

Meander Protector történeti művének fennmaradt töredékei. (Ford.) Brassó, 1905

I. Rákóczy György és a lengyel királyság. 1907

Keresdi báró Bethlen Ferenc 1601-1653. 1908

Az erdélyi fejedelmi cím kialakulása. 1913

Bethlen Farkas történeti műve keresdi kiadásához. Magy Könyvszemle 1913

Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711. 1918

A Magyar Történelmi Társulat története 1867-1917. 1918

Auer János Ferdinánd... naplója 1664. 1923

A szatmári béke története és okirattára. 1925

A bethleni gróf Bethlen család története. Budapest, 1927 (A Magyar Történelmi Életrajzokban 1930)

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyűjteményének ismertetése. 1935

II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és oklevéltára. Kiad. Budapest, I-V. 1937-1943

Eötvös József báró, Naplójegyzetek-gondolatok 1864-1868. 1941

A podmanyini Podmaniczky-család története. 1943

Irodalom[szerkesztés]

Új magyar irodalmi lexikon. II. 1251. l.