Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Karácsonyi János

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Karácsonyi János (1858-1929) történész. A katolikus teológiát a budapesti egyetemen végezte. 1882-ben pappá szentelték. 1896-tól a nagyváradon a teológia, 1904-tól a budapesti egyetem egyháztörténet-tanára volt. 1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1904-ben rendes tagja lett. Nagyváradi kanonok (1905), 1916-tól címzetes püspök és káptalani nagyprépost volt.

Különösen az Árpád-kori magyar történelemmel foglalkozott. Ő döntötte meg véglegesen a Szilveszter-bulla hitelességét.

Művei[szerkesztés]

Mese-e vagy valóság? Turul, 8, 1890

Magyarország és a nagy nyugati egyházszakadás. Nagyvárad, 1885

Szent Gellért élete és művei. Budapest, 1887

Békésvármegye története. I-III. Gyula, 1896

Oklevélkivonatok a szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából. Történelmi Tár, 1896

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ősei. Turul, 15, 1897

A báró Wesselényi család eredeti czímere. Turul, 17, 1899

Az aranybulla. Budapest, 1899

A magyar nemezetségek a XIV. század közepéig. I-III. Budapest, 1900-1904 [1][2]

Hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Budapest 1902

A székelyek eredete és Erdélybe való letelepítése

Szent István oklevelei és a Szilveszter-bulla

Szet István király élete. Budapest 1904

Az első Lónyaiak. Budapest 1904

Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 907-től 1900-ig. Nagyvárad, 1915

Szent Ferenc rendjének története Magyarországon. I-II., 1922

Gróf Mailáth Gusztáv, Erdélyi püspök származása. Kolozsvár 1925

Irodalom[szerkesztés]

Csánki Dezső: Karécsonyi János. Századok, 1929/1-3. sz.

Új Idők lexikona

Új magyar irodalmi lexikon