Heraldikai lexikon/Jegyző

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


Névváltozatok:

notarius: hamar író, fel-jegyzö́, nótárius, író-deák (Pápai/Bod 414.), actuarius: notárius, fel-jegyyzö́, iró deák (uo. 14.), adſcriptor: fel-iró, jegyzö́ (uo. 23.), annotator: fel-jegyzö́, fel-rovó (uo. 49.), archigrammáteus: város fö́ nótáriusa (uo. 59.), auricularius: titkos sécretárius <titkár> (uo. 76.), charta plumbea: jegyzö́ ón-tábla (uo. 108.), formularius: prókátor, avagy nótárius, ki a' ſzokott ſtilus ſzerént ir, törvény-tudó (uo. 281.), libellio: levél-író, nótárius, apró könyv árúló (369.), oricularius pro auricularius (Gell[ius]): fülhöz való, titkos sékrétárius <jegyző> (uo. 437.), scriba: író-deák, scriba ærarius: tárházhoz-való író-deák, scripto ſeſe abdicare: el-hagyni a' nótáriuſságot (uo. 553.), tabularius: író-deák, nótárius (uo. 606.), protoſcriniarius: fö́ kantzellárius, levelekre gondot tartó (uo. 671.)


Rövidítések:

A jegyzők esküje a következő volt: „Én esküszöm az élő Istenre, a bold. Szűz Anya Mária és minden szentéire, hogy a titkokat, melyket a tanács reámbiz, s mind azt, mit a tanácsban tárgyalnak, sem szóval, sem írásban sem jellel, sem más módon senkinek el nem árulom, hanem híven megtartom. A hitemre bízandó dolgokat szorgalmasan teljesítem, az írásokat hiven elvégzem. Isten engem úgy segéljen és minden szentéi." http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_GYMS_Gysz_1940/?pg=247&layout=s