Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Horvát heraldika

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A mai Horvátország területe a középkorban három ország között oszlott meg. Magyarország (a tulajdonképpeni Horvátország, Szlavónia, Dalmácia), Ausztria (Isztria) és Velence (Dalmácia, Raguza). Ezért a Horvát heraldikára is hatással volt mindhárom terület címertana, hiszen minegyik említett országban adtak ki horvátoknak szóló címeres leveleket.

Magyarországon nem adományoztak külön horvát nemesi címet, csak egységes magyart, illetve Erdélyben erdélyi nemességet. A magyarországi horvát heraldika ezért teljes egészében megegyezik a magyar heraldikával. A 17. században a magyarországi horvát címerek legjellemzőbb vonása -- a magyar heraldikával egyező módon -- a török háborúkra emlékeztető török fejek, a griffek, medvék, a nap, a hold, a csillagok, lovak, lovasok, szablyák. A sisakkorona gyakran felváltja a sisaktekercset. A sisaktakaró gyakran kettőnél több mázból áll (leggyakoribb a kék-arany és vörös-ezüst). Gyakoriak a csoportos címeradományok is. Az ausztriai horvát címerek jellegzetessége a gyakran előforduló egy- vagy kétfejű sas. Az itáliai heraldikában gyakoriak a háromszögű és a díszesebb tornapajzsok is. A közrendűek sisakja profilból látzik, acélszínű, leeresztett rostéllyal. A sisakdíszek ritkák.

A horvát címertani irodalom a 17. században vette kezdetét, Pavao Ritter Vitezović munkásságával. A 19. századtól megszaporodott a heraldikai tárgyú művek száma. Ivan Bojnicic könyvet adott ki a horvát és szlavón nemességről. A 20. században különösen báró Bartol Zmajic (Susak, 1907 - Zágráb, 1984) emelkedett ki a horvát szerzők közül. Noha jogász volt, negyven évet töltött a zágrábi horvát állami levéltárban. Történeti segédtudományokkal foglalkozott: numizmatikával, heraldikával, pecséttannal és genealógiával. A horvátországi római pénzek és a címertan szaktekintélyének számított. Ő foglalkozott először a horvát heraldika fejlődésével; leírta több nemesi család címerét (pl. a Frangepánokét), számos cikke jelent meg a horvát és boszniai genealógia és pecséttan terén.

http://jupiter.elte.hu/aaacikkek5/szlavoniaikastelyok.htm

Szervezetek

[szerkesztés]

Egyesületek

[szerkesztés]

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (Horvát Címertani és Zászlótani Egyesület) [1] [2]

Kiadványok

[szerkesztés]

Grb i Zastava [Címer és Zászló], a HGZD lapja [3]

Irodalom

[szerkesztés]

Anon. Vojvodina Heraldry. Novi Sad: 1975. Coat of Arms of Vojvodina. [Név nélkül]

Atlagic, M. Grbovi Plemstva u Slavoniji 1700-1918. Cakovec, 1982. Croatian Arms in Slavonia.

Banac, I. Grbovi Biljezi Identiteta. Zagreb, 1991. Arms are Identification.

Bojnicic, Ivan. Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nurnberg: Bauer and Raspe, 1899. Coats of Arms of Croatia and Slavonia. Part of Siebmachers Wappenbuch.

Bojnicic, I. “Grbovnica Kraljevine Slavonije.” Hrvatskog Arheoloskog Drustva Zagreb (1895). Arms from Slavonia.

Brajkovic, V. Grbovi, Grbovnice, Rodoslovlja. Zagreb, 1976. Arms and Genealogy in the Croatian Historical Museum.

Buffalis, Jerko. Trogirski Grbovnik. Trogir: Buffalis, 1776.

Csergheo, G. von. Der Adel von Ungarn samt den Nebenlandern der St. Stephanskrone. Nurnberg: Bauer and Raspe, 1893. Includes Croatian Arms. Part of Siebmacher Wappenbuch.

Csergheo, G. von. Der Adel von Ungarn samt den Nebenlandern der St. Stephanskrone. Nurnberg: Bauer and Raspe, 1894. Includes Croatian Arms. Part of Siebmacher Wappenbuch.

Despot, Zvonimir. “Hrvatsko Genealosko Drustvo.” Vecernji List, February 12, 2002. First Croatian Genealogical and Heraldic Society in immigration organized by Adam S. Eterovich.

Dolcetti, Giovanni. Il Libro D' Argento delle Famiglie Venete. Italy: Arnaldo Forni, 1922. Has Croatian arms.

Duisin, V.A. Zbornik Plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji. Zagreb, 1938. Croatian Arms in Croatia, Slavonia and Dalmatia

Dujsin, Viktor. “Poviest Hrvatskog Plemstva i Heraldika.” Hrvatska Domovina I (1943). History of Croatian Heraldry.

Eterovich, Adam S. Croatian and Dalmatian Coats of Arms. San Francisco: Ragusan Press, 1978. Family coats of arms.

Eterovich, Adam S. Croatian Popes and Saints and the Croatian Checkered Arms. San Carlos: Ragusan Press, 1998. Contains all forms of family and state arms with the Croatian checkered arms. Thirteen Popes had similar Arms.

Eterovich, Adam S. A Guide to Croatian Genealogy. San Carlos, Calif.: Ragusan Press, 1995.

Fine, John. The Bosnian Church: Columbia University Press, 1975. Has list of Bosnian nobility.

Fojnica. The Genealogy of a Bosnian or an Illyrian and Serbian Ruler. Fojnica, Bosnia: Monastery, 1340. Hand painted Arms.

Galvani, F.A. Il Re d' Armi di Sebenico. Venice, 1884. Coats of arms in Sibenik.

Gigante, R. Blasonario Fiumano. Rijeka, 1938. Heraldry of Rijeka.

Granic, M. “Plemstvo, Grbovi i Rodoslovlja Paske Vlastele u XVIII st.” HAZU Zadar (1993). Nobility, Arms and Genealogy.

Ivancevic, Vinko. “Prilog Poznavanju Kamenih Grbova u Gradu Korculi.” Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, 1978. Stone carved family heraldry on the Island of Korcula.

Jukic, Ivan. “The Fojnica Crest Collection.” Danica Ilirska, 1842 1842.

Jukic, Ivan. “The Fojnica Crest Collection.” Bosanski Prijatelj (1851).

Knezevic, Anto. “The Fojnica Crest Collection.” Zvijezda Zadarska (1863).

Kolumbic, J. “Grbovi Zadarski Plemickih Obitelji Pocetkom Druge Austrijske Vladivine Dalmacijom.” JAZU u Zadar (1979). Coats of Arms in Zadar.

Korjenic-Neoric. Croatian Coats of Arms. Zagreb: University Library, 1595. Hand drawn Croatian Family Arms.

Labas, Ivan N. Manuscript of 626 Croatian Coats of Arms in Color. Zagreb, 1840.

Miagostovich, Vincenzo. I Nobili e il Clero di Sebenico nel per la Fabbrica della Cattrdrale. Sibenik, 1910. The Nobility of Sibenik.

Mosin, V. “Fojnica Crest Collection.” Cirilski Rukopisi, 1955.

Orbini, Mavro. Il. Regno degli Slavi. Venice ?, 1601. Kingdom of the Slavonians.

Petrinovic, Mirko Ed. Grbovi Plemenitih Obitelji Ilirskih. Sarajevo: Oslobodenje, 1972. Fojnica Family Arms collection.

Racki, F. Stari Grb Bosanski. Zagreb: Rad JA, 1890. Bosnian Arms.

Rietstap, J. B. Armorial General. London: Rolland, 1903. Displays 1000's of family Coats of Arms.

Rosenfeld, Heyer von, Carl. Der Adel des Konigreichs Dalmatien. Nurnberg: Bauer and Raspe, 1873. Coats of Arms of the Kingdom of Dalmatia. Part of Siebmacher's Wappenbuch.

Skac, M. Grbovi Nase Obale. Zagreb, 1985. Arms on the Adriatic.

Solovjev, A. “Prinosi za Bosansku i Ilirsku Heraldiku.” Glasnik Zemaljskog Muzeja Sarajevo (1954). Bosnian and Illyrian Heraldry.

Thalloczy, L. Sudslawische Heraldische Studien. Munich, 1914. South Slav Heraldry.

Vitezovic, P. Stemmatographia Sive Armorum Illyricorum Delineatio. Zagreb, 1701. Croatian Illyrian Arms.

Vitezovich, Pavao. Banologiji. Zagreb, 1710. Has 54 Croatian coats of arms.

Vladimirovic, Luke. De Regno Bosniae. Venice, 1781. The Kingdom of Bosnia. Lists nobility of Bosnia.

Zmajic, B. “Grbovi Zagrebackih Biskupa i Nadbiskupa.” Kulturno Poviestni Zbornik Zagreb (1945). Arms of Zagreb Bishops and Archbishops.

Zmajic, B. Heraldika, Sfragistika, Genealogija. Zagreb, 1971. Lists and illustrates Croatian family heraldry.

Zmajić Bartol: Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Zagreb, 1996.

Zmajic, B. “Razvitak Heraldike u Banskoj Hrvatskoj.” Vjesnik Drzavnog Arhiva XII Zagreb (1945). Heraldry in Croatia.

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Civic_Heraldry_Literature