Heraldikai lexikon/Hermann nemzetség

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A Hermann (Hermán,Hermány,Hermani) nemzetség leszármazottai évszázadokon át vezérlő férfiakat,bátor harcosokat, egyházi személyeket adtak Magyarországnak.


Történetük[szerkesztés]

Eredete a múlt ködébe vész, azonban Kézai Simon és a Képes Krónika szerzője is tudni vélte, hogy a család Nürnbergből való és Gizella királynéval jöttek Magyarországra. Sajnos az írott dokumentumok hiánya miatt egyenlőre lehetett feltérképezni a valóságot,de ahogyan több korábbi történész (pl. Fügedi Erik) is rámutatott mindenképpen a Héder nemzetség előtt érkezett Hermann lovag, ugyanis szállásterületük beljebb fekszik az országban,mint a II. Géza király alatt érkező Héderé. Egyes kutatók a nürnbergi származással összefüggésben arra a következtetésre jutottak, hogy a család az ottani várgrófok nemzetségéből ered (Grafen von Raabs),ami elfogadható is lehet,hiszen mind a Hermann nemzetség,mind a Diepoldingerek (amelynek egy ága a v. Raabs grófok) [1] [2] címerállata a sárkány.

A Hermann nemzetségből származó személyekről a XIII. század elejétől találunk adatokat. Már ekkor eléggé elterebélyesedett a nemzetség,hiszen Vas vármegyében több ággal rendelkeztek, a század első felében Mátyás szepesi prépost és testvérei (Debreczeni Mézes család ősei)révén Zemplén vármegyében is birtokokhoz jutottak. Mátyás prépost testvéreinek utódai még 1387-ben is rendelkeztek elzálogosított Vas és Zala vármegyei birtokrészekkel (Ebergény és Telekes).[3] A XIII. században a nemzetség kiemelkedő tagjai közé számított Mátyás szepesi prépost (1234-58) és Rubenus országbíró,erdélyi alvajda (1262-83) is [4] [5] . Kézai Simonnak a forrása is az udvarnál,illetve Erdélyben szorgoskodó Rubenus comes lehetett. A következő évszázad második évtizedében tűnt fel Lampert csanádi ispán és országbíró,majd Lack (László) székelyispán,kitől a Lackfi család ered. Ezen ág ősatyja talán Rubenus lehetett, hiszen ő volt az egyedüli,aki az ország keleti felében vállalt hivatalt,így a Lackfiakkal közeli rokon Felpestesi és Vízszentgyörgyi Makray család őse is ő.

A nemzetség az 1400-as évektől kezdve már nem töltött be jelentős szerepet, családjai kihaltak vagy elszegényedtek.

A nemzetség címerállata egy kiterjesztett szárnyú sárkány[6],mely némely ábrázolásban (pl. Lampert országbírónál) sziklán áll.


Fontosabb hivatalt viselt tagjai a nemzetségnek XIII-XIV. század[szerkesztés]

 • Mátyás, szepesi prépost (1234-58)
 • Rubenus, alvajda, országbíró (1262-83)
 • Lampert, országbíró (1314-24)
 • Laczk, székelyispán (1328-43)
 • Lackfi István, több vármegye ispánja, királyi tanácsos, az első nápolyi hadjárat vezére,erdélyi vajda (1344-50),Horvát-Szlavón-Dalmát bán (1350-52.) Nápolyban tanúsított hűségéért adományt nyert Serra városára és a Milétói gróf birtokaira.
 • Lackfi András, 1345-ben legyőzte a tatárokat, székelyispán, erdélyi vajda, nápolyi helytartó (1350-52.)
 • Lackfi Dénes, zágrábi püspök (1349-50), kalocsai érsek (1355.)
 • Mézesi Demeter, váradi püspök (1345-70)
 • Lackfi Imre, 1369-1372 királyi főlovászmester, erdélyi vajda. 1372-1375. nádor, bolgár bán, horvát-szlavón bán, zadari kenéz.
 • Lackfi II. István, horvát bán, vajda (1372-76),nádor (1387-92)
 • Lackfi Erzsébet, első férje: Spytek z Melsztyna (+1399)[7], második férje: Piaszt János ,Münsterberg utolsó hercege.
 • Lackfi Mária, Mircea havasalföldi vajda felesége.


Források:[szerkesztés]

 1. http://de.wikipedia.org/wiki/Diepoldinger-Rapotonen
 2. http://de.wikipedia.org/wiki/Raabs_%28Adelsgeschlecht%29
 3. Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 1. 1951)
 4. Szentpétery Imre, Borsa Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1272–1290 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 9. 1961)
 5. Szentpétery Imre, Borsa Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1272–1290 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 9. 1961)
 6. http://mek.niif.hu/01900/01948/html/index84.html
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Spytek_of_Melsztyn_%28died_1399%29