Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Halotti zászló

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A temetéseken használt zászló.

A temetési zászlók formájára vonatkozóan Dobó Ferenc 1602. 6. 28-án kelt végrendelete alapján alkothatunk képet, amelyben a maga és a felesége számára elkészítendő temetkezési kellékekről írt. [A sírkövön] „ a fejünknél, avagy lábunknál, az hol szokás az czímernek lenni, czímerünk az aránt legyön kifaragva, és az czímer felött legyen az epithaphium, ... zászlómat kamukából vagy kanavászonból csináltassa meg, kit arannyal gazdagon megírasson, azonképen fából czímerünknek emelt virágosán való kimetszését s annak festékkel és arannyal való megfestését... csináltasson". Perényi Pál intézkedése szerint az 1689-ben elhunyt Perényi János temetési díszzászlaján: „Egyfelől a feszület legyen, Mária és János alatta állva, maga (ti. Perényi) térdenállva előtte testszín köntösben... a másik oldal az czímer legyen, az czímert két angyal tartsa". Az 1656-ban elhunyt Klobusiczky Andrásnak a sárospataki plébániatemplom egyik kriptájából előkerült gyászzászlaján csak arany, fekete és valószínűleg vörös festékkel festett ovális alakú címer van, amelyet feliratos keret övez, ahhoz hasonló, mint a korai selyem halotti címerek. Ezek legkorábban a 17. század eleji főúri temetéseken adatolhatóak.