Heraldikai lexikon/Fessler Ignác Aurél

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Fessler Ignác Dániel (1756-1839), történész. A jezsuitáknál tanult Győrött és Pozsonyban. 1773-ban Mórott belépett a Kapucimus Rendbe. A besenyői, nagyváradi, schwechati kolostorokban élt, majd 1781-ben Bécsbe ment. Röpirataiban a kolostori élet visszásságaira hívta fel II. József figyelmét. A rendből való elbocsájtása után teológiai doktorrá avatták. 1784-től Lembergben a keleti nyelvek és az ószövetségi hermeneutika tanára. 1788-ban előadták Sydney (Köln, 1788) című katolikus-ellenes szomorú játékát, amiért perbe akarták fogni, ezért Sziléziába menekült. Németországi tartózkodása alatt számos történeti, misztikus, pszichologizáló és szatirikus regényt írt. 1796-tól Berlinben élt, ahol többek között Fichtével a szabadkőművesek szervezeti programján dolgozott. 1804-5-ben kiadta az Eunomia című folyóiratot. 1810-től a szentpétervári akadémián a keleti nyelvek és irodalmak tanára. 1810-ben Szaratov környékén nevelőintézetet alapított. Mint Fichte követőjét bevádolták. 1813-ban Szaratovba költözött, 1820-tól az intézet szuperintendense. 1831. február 16-án a Magyar Tudós Társaság külföldi levelező tagja.

Művei[szerkesztés]

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/f/f05497.htm

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

Mathis Corvinus... Boroszló, I-II. 1793-94

Attila, König der Hunnen. Boroszló, 1794

Die drei grossen Könige der Hungarn aus dem Arpadischen Stamm. Boroszló, 1808

Die Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen. Lipcse, I-X. 1815-25

Dr. Fessler's Rückliche auf seine siebzigjährige Pilgerschaft. Boroszló, 1824

Fessler's Resultate seines Denkens und Erfahrens. Boroszló, 1826