Heraldikai lexikon/Dékán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Dékán, többféle értelemben használt kifejezés. Az egyházmegyei szervezetben, több parókia adminisztratív és vallási felügyelője. A káptalanban, a prépost után általában a második legfontosabb tisztség viselője. A pápa nevezte ki vagy a káptalan választotta. A pápai kúriában, a kúria bíborosának címe, aki a bíborosi testület élén áll. A protestáns egyházakban, az egyházkerület vezetője (Németországban, Franciaországban) vagy a káptalan legfontosabb tisztviselője (Anglia). Az egyetemi szervezetben, a karok vezetői, akiket meghatározott időre választottak. A céhszervezetben, bírói szerepe volt és többek között az előállított termékek minőségére felügyelt. Az első két esetben a dékánok címerükben fekete kalapot viseltek, oldalanként 2-2 fekete bojttal. A fődékán elnevezése az archidiakónus.


A pesti egyetem bölcsészettudományi karának dékáni lánca, 1819


Névváltozatok: diakónus, árkidiakónus (NySz. I. 489.), decanus: dékán, tizedes (Pápai/Bod 665.)

la: decanus, de: deckant (NySz. I. 489.)

„Az ydeeben feyedelmeketh zerzeek, decanokath, tyznagyokath, zaznagyokat es byrokat” [Jordánszky Kódex. 199.], „Az ekklézsiákat igazgatják vala az esperestek, a kik dékánoknak vagy régi nevezetek szerént árkidiákónusoknak hivattattak, mind a magyaroknál s mind a szászoknál” [Bod: Pol. 9.] (NySz. I. 489.)


Rövidítések: