Heraldikai lexikon/Csoma József

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Csoma József (1848. jún. 27.-1917. 3. 1.), történész, heraldikus. Sárospatakon jogot végzett. A Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság másodelnöke, 1900-tól az MTA levelező tagja. Akadémiai székfoglalójában a magyar nemzetségi címerekkel foglalkozott. Fő művei az Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. (Kassa, 1897), a Magyar nemzetségi címerek (Budapest, 1903) és A magyar heraldika korszakai (Budapest, 1913). Számos cikket közölt a Turulban.

Heraldikai tanulmányaival a jó barátja, Csergheö Géza bátorítására, az ő társaságában lépett a nyilvánosság elé. Az Archaeologiai Értesítőben és a Turulban együtt ismertették az általuk feldolgozott régi sírkősorozatot, melyet 1890-ben külön kiadványban is közzétettek. A magyar Siebmacher pótkötetének anyagát is együtt kezdték összeállítani 1891-ben, amit a következő évben fejeztek be.

Művei[szerkesztés]

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. In: Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája. I. kötet. Kassa, 1897.[1]

A magyar heraldika korszakai. A m. tud. akadémia történelmi bizottságának megbizásából irta: Csoma József, Budapest, 1913.[2]

Irodalom[szerkesztés]

Áldásy Antal: Csoma József levelező tag emlékezete. MTA emlékbeszédek. Budapest, 1918

ÁLDÁSY ANTAL: Csorna József emlékezete. Turul (36) 1918-21/1. 48.

Evva Margit: Csoma József, az ember és a tudós. In: Széphalom. Ünnepi kötet Kováts Dániel 70.

születésnapjára. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. Szerk. Balassa Iván és mások, Sátoraljaújhely, 1999.

http://real-j.mtak.hu/324/1/ARCHERT_1917_uf_037.pdf -- 209.