Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Barcsay-Amant Zoltán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Farkas Zoltán: DR. BARCSAY AMANT ZOLTÁN, 1945

Barcsay-Amant Zoltán (Kolozsvár, 1902. 9. 14.–Bécs, 1988. 3. 19.), muzeológus, múzeumigazgató. A neve gyakrabban fordul elő Barcsay Amanat alakban. A Ludovika Akadémián tanult, majd csapatszolgálaton vett részt. 1929-ben már főhadnagy volt. Közben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-történelem szakon is képezte magát. 1934-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését Budapesten, A francia forradalmi háborúk hadifoglyai Magyarországon… címmel. Ezt követően az Országos Hadimúzeum osztályvezetője, majd Egerben volt múzeumigazgató. A II. világháborúban huszárszázadosként reaktíválta magát. Tartalékos hadapród-őrmesterként, a budapesti Hadi Múzeum munkatársaként 1945-ben a Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltségének munkatársa lett. A háború után bécsi lakásán élt, 1947-ben nem tért haza, noha az ún. „katonai igazolóbizottság“ igazolta. Ausztriában „dr. prof.“ címet kapott.

A két világháború között Daróczy Zoltán által szerkesztett Nemesi Évkönyv sorozatnak 1953-1985 között Barcsay-Amant Zoltán szerkesztésében létezett egy (német nyelven) Luzernben (tulajdonképpen Bécsben) kiadott változata, az Adeliges Jahrbuch. Az Adeliges Jahrbuch – Nemesi Évkönyvet 1985-ig a Luzernben bejegyzett vállalkozásának a bécsi irodájából szerkesztette. Ennek nem mindegyik közlése felel meg teljesen a tudományos követelményeknek és inkább a genealógiai és heraldikai üzlet, mint -tudomány részét képezi, de a kommunizmus magyarországi (korai) időszakában így is szinte egyedül folytatta a magyar genealógia korábbi hagyományait, annak ellenére, hogy külföldi emigrációban élt.

Az évkönyv kötetei: Adeliges Jahrbuch: 1936-1985: Neue (deutschsprachige) Folge. Szerk. Dr. Zoltán Barcsay-Amant, Luzern, I-XIV. 1953-1984. Az 1965-ben, illetve 1969-ben megjelent kötetek a megtévesztő 1944-1952, illetve az 1936-1943 évszámot viselik, az 1972-ben, illetve 1976-ban megjelent kötetek évszámozása ugyanakkor 1972-1975 és 1976-1978. A kötetek címe azért tűnik megtévesztőnek, mert a Daróczy-féle korábbi évkönyvvel a gyűjtések évszámai szerint kívánták a folyamatosságot biztosítani, és a sorozat 1985-re érte magát utol.

Művei

[szerkesztés]

Barcsay-Amant Zoltán - Erdélyi Gyula: A magyar lovassport története. I-III. Budapest, 1932

Ismeretlen okmányok a Rákóczi-felkelés idejéből. 1933

A francia forradalmi háborúk hadifoglyai Magyarországon, idetelepülésük első esztendejében. 1793. (A m. kir. Hadimúzeum kiadványai. III.) Budapest, 1934

A konini éremlelet a Kr. u. III. századból — The hoard of Konin . Ser. II. 5. Budapest, 1937

Eger vár és város régi ábrázolásai (1567-1900). I-II. Eger, 1938

Der ungarische Genealoge Zoltán von Daróczy. Der Adler, Wien, 1975

Adeliges Jahrbuch, neue deutschsprachige Folge. Szerk. Dr. Zoltán v. BARCSAY AMANT, I-XIV, Luzern, 1953-1976, (az 1965-, illetve 1969-ben megjelent kötetek a megtévesztő 1944-1952, illetve1936-1943 évszámot viselik/ az 1972-ben, illetve 1976-ban megjelent kötetek évszámozása ugyanakkor 1972-1975 és 1976-1978)

Irodalom

[szerkesztés]

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 28-29.