Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Augustini Sámuel

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

H E R A L D I K AAugustini Sámuel

Ifjabb Augustini ab Hortis Sámuel (1729-1792) természettudós, lelkész.

Lőcsén tanult, majd 1746-tól az eperjesi kollégiumban jogot, 1754-57 között Wittenberg, Greifswald és Berlin egyetemein teológiát és természettudományokat hallgatott. Németországi tanulmányai után Késmárkon telepedett le, ahol 1758-1761 között az evangélikus gimnázium konrektora volt. A bécsi Allergnädigst privilegierte Anzeigen című lapban számos cikket írt a botanika, mineralógia, geológia, földrajz és történelem tárgyából. 1775-76-ban az Anzeigenben névtelenül cikksorozatot jelentetett meg a magyarországi cigányokról, mely 1995-ben szlovák forításban jelent meg újra. 1761 után Szepesszombaton élt, ahol haláláig evangélikus lelkész volt. A Zum tugendhaften Reisender nevű szabadkőműves páholy szepesszombati részlegének vezető egyénisége volt. Gazdag tátrai ásványgyűjteményt hagyott hátra. Művei egy része kéziratban maradt.

Művei[szerkesztés]

Von Versteinerungen in Ungarn, Tuff- und Tropfsteinen. K. k. Privilegierte Anzeigen, 4, 1774/4-6., 10., 13-15., 17., 19-22., 26-29., 31., 38.