Heraldikai lexikon/Éder József Károly

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/e/e04543.htm

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

Erdélyi nyelvész. „Földrajzi munkájá”-t 1796-ban adták ki, melyben a székely nyelvjárásról is ír és nyelvmesterére, Gyarmathi Sámuelre hivatkozva székely tájszókat közöl. Erdély ismertetése című művét Nagy Iván (VI. 13. l.) is idézte.

A könyvecske valószínűleg része volt az 1787-ben megalakult nagyszebeni szabadkőműves páholy nagyszabású tervének, mely „Erdély mindhárom nemzetére kiterjedő enciklopedikus munká”-t akart létrehozni „Erdély múltjának, jelenének történeti, gazdasági és művelődéstörténeti feldolgozására”. A páholynak Éder is tgaja volt.


Művei:

ERDÉLY ORSZÁG’ | ISMÉRTETÉSÉNEK | ‘ZENGÉJE. | Irta próba gyanánt | ÉDER IO’ZEF KAROLY. | A’ Szebeni Nemzeti Iskolák’ Igazgatója. | Nyomtatta maga Költségén | Hochmei?ter Márton | Kolosváratt ‘s Szebenben. | 1796.

Breviarium juris transsilvanici cum prooemio de fontibus juris Transs. et indice locupletissimo. Adcuravit - -. - Cibinii : Petri Barth, 1800. (Az erdélyi jog breviáriuma az erdélyi jog forrásairól szóló bevezetõvel és igen gazdag mutatóval.)

Irodalom:

Magyar Nyelvőr 1974, 150–156. old.

Erdélyi Múzeum 1945, 104. old.

Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században, Cluj, 1936, 249–250. old.