Címerhatározó/Zsédeny címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Zsédeny címerével foglalkozik.


Zsédeny község

(Vas megye)

Kék színű, hasítással két mezőre osztott, kerek talpú doborpajzs –szemből nézve –baljában ezüst színű rózsákból alkotott csokor körül tekergőző ezüst kígyó; jobbjában ezüst színű ekevas lebeg. A pajzstetőt arany színezetű levélkorona fedi.

Zsédeny község Vas megyében, a 84-es számú főközlekedési út mentén, Sárvártól kb. 10 km-re, Sopron irányában sík, sovány, homokos területen fekszik.

Régi település, amit a község határában feltárt vaskori sírhalom is bizonyít. Nevét az Árpád kortól ismerjük az oklevelekből, első említése 1238-ból való.

Az első pecsétek XIX. századi iratok között bukkantak fel. Zsédeny első ismert pecsétje kerek alakú. Közepében pálmaágak koszorújába foglalt ekevas, felette F.S. monogram látható. A betűk a „Sedeny”és a „Falu” szavak kezdőbetűit jelenítik meg. Az ekevas későbbi pecséten is megjelenik.

Ez a címer Zsédeny község pecsétjének egykori szimbólumát (ekevasat) és a Maróthy család (XIX. századi földesurai a községnek) címerének pajzsából vett szimbólumot, a virágok köré tekergőző kígyót helyezi a községi címerpajzsba. A Maróthy-címer motívumával bővített címer egyrészt egyedi jelleget ad a községcímernek, másrészt indokolttá teszi a címerpajzs szín használatát, hiszen a fellelt XIX. sz-i zsédenyi pecsétlenyomaton nincsen színjelölés. A kék szín a Maróthyak címerpajzsa alapján lett a községcímer alapszíne.[1]

A község címerkutatása során - gazdag középkori múltja ellenére - csak a XIX. századi iratok között voltak fellelhetők az első pecsétek. A történeti dokumentumok alapján jelenlegi címere - amelyet Feiszt György tervei alapján Kamper Lajos grafikus készített - 1999-ben került felavatásra.[2]

  • Irodalom:

A falu címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

[4]

Rövidítések

Lásd még: