Címerhatározó/Zemlényi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zemlényi , Zemlény (olv. Zemlényi) családok címerével foglalkozik.


Zemlényi[szerkesztés]

Az oklevél, Zsigmond király idejében egész szokatlanul, nem mondja, hogy Zemlényi Dávid ezt a czímert kérte; hanem a szöveg azt sejteti, hogy annak formája is a király elhatározásából ered. Ez a czímerkép pedig művelődéstörténeti szempontból nem érdektelen. A vadászati czélokra kitanított sólymot mutatja be a szokásos felszereléssel. A sólyom fején karmazsin-bőrből készült sapka van, melylyel azért takarják el szemeit, hogy vadászat alkalmával a döntő pillanat előtt a sólyom figyelmét semmi se kösse le. Mihelyt a vad felriadt, a vadász a czímerképen is látható bojtos zsinór segítségével lerántja a sapkát a sólyom fejéről s ez egyenesen a vadra repül. Közelfekvő a feltevés, hogy a sisakdíszben lévő tollas süveg a királyi solymárok öltözetéhez tartozott.

Az armális szövege nem mondja meg, mi volt a már nemesi állapotban lévő fő czímerszerző; érdemeiről csak általánosságban emlékezik meg, hogy a királyt lombardiai, franczia-, angol- és németországi útjaira elkisérte és költséget, fáradságot nem kímélve szolgálta királya érdekeit. Lehetséges, hogy korábban az udvartartásnak volt tagja és a vadászsólyom, mint czímerkép, előbbi udvari tisztére utal.

A czímeradományban Dávidon kívül részes nagybátyja és egy rokona is. Úgy látszik, ezek ez időtájt összes élő tagjai a Zemlényi-családnak, melynek multjáról ez egy nevezetes oklevél adatain kívül vajmi keveset tudunk.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Pósa alias Zemlény[szerkesztés]

Kempelen:

Pósa (alias Zemlény Zemlény).

A czímeres levelet 1613. márcz. 19. P.Tamás kapta. – Vö. Bor. I-206.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még: