Címerhatározó/Zeber címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Zeber család címerével foglalkozik.


"Egyes megnemesített orvosok címerei is utalnak a nemességszerző orvosi érdemeire, így Zeber János Jakabnak 1659-ben I. Lipóttól nyert címerében Hippokrates alakja látható, jobbjában kígyóval, baljában pedig orvosságos pohárral. Az orvos előkelő társadalmi helyzetére, egyúttal pedig a gyógykezelés magasabb értékelésére jellemző, hogy a III. Ferdinánd által 1656-ban kiadott „Praxis criminalis” az orvost nem engedi kínpadra vonatni. Ünnepélyes alkalmakkor orvosaink bíborvörös talárban és kalapban, ékszerekkel díszítve, oldalukon karddal, kezükben pedig gombosvégű doktorpálcával jelentek meg." (HÉJJA PÁL: AZ EGÉSZSÉGÜGY [1])

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs