Címerhatározó/Wolf címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Wolf család címerével foglalkozik.


Wolf János emléktáblája 1628-ból a Sárosvármegyei Múzeumban

Myskovszky Bártfa középkori műemlékeiről szóló könyvében a szent Egyed-templom ismertetése kapcsán tíz XVI—XVII. századbeli epitáfiumot ismertetett. Ezek közül az egyetlen XVI.. századbeli czímeres epitáfium azóta elveszett. Mihaliknak viszont a templom mögötti lomtár töredékeiből 16 ily fajta emléket sikerült összeállítani s ezek nagy részén az emlékek restaurálása közben a képeket is sikerült a rájuk mázolt fekete festék alól kihámozni. A Myskovszkyénál így ismertetése ezekről tüzetesebb s ennek nyomán és az ott közölt képek felhasználásával mutatjuk be időrendben a templomnak ma a Sárosvármegyei Múzeumban kiállított XVII. századbeli halotti emléktábláit.2 [2 Mihalik József, A bártfai epitáfiumok. Múzeumi és Könyvtári Értesítő I. évi. 102—104. 1. ]

...

Wolf János bártfai polgárt 1628-ban Duplin sárosmegyei falu közelében gyilkolták meg. Egyszerű festett keretbe foglalt emléktáblája a templom belsejében a Mária és szent János között álló feszület előtt térdepelve ábrázolja. (5. kép.) A nyolczszögletes renaissance csarnokrészlet architektúrája fölött a festmény felső felét az Ábelt meggyilkoló Kain képe tölti ki a háttérben az áldozati oltárokkal. A keret alján Grünwald Máté egymásba font kezdőbetűi s A. D. 1628 felirat látható. A halott családjeles czímerével megtoldott orom felirata ez:

Grabmal des ehrbaren und wol vorhaltenen Herrn Johannes Wolf mittbürger allhier, welcher beim Duplin, jemerlich ermordet wahr, seines Alteres XXVIII Hahr, den XX Tag Juni im 1628. Jahr.

A kép keretén a felirat rövidítve latin nyelven ismétlődik.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs