Címerhatározó/Vizy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vizy, Vizi családok címerével foglalkozik.


borosjenői Vizi[szerkesztés]

A már korábban is nemesnek mondott Borosjenői Vizi (Vizi de BorosJeneő) János, általa felesége Sólyom (Soliiom) Katalin, gyermekeik János, Anna, Erzsébet, Katalin és Borbála 1638. május 7-én Gyulafehérváron – Szilágyi (Szilagi) András vicekapitány közbenjárására – nemességet és címert adományozó oklevelet kapott I. Rákóczi György fejedelemtől. A címereslevelet 1639. július 5-én hirdette ki Zaránd vármegye közgyűlése.* [* MUO 149. Régi jelzet: Acta Misc. 930., mellette fekete tintabélyegzőn „Debreczen Szab. Kir. Város Tulajdona”]

Az armálist* [* 373x595/32/103x93 mm.] I. Rákóczi György és Markosfalvi Márton titkár hitelesítette aláírásával. Egykori függőpecsétjének mára csak vörös-fehér-zöld-kék zsinórja maradt meg.

Vékony vörös és arany keretben halvány barna alapon ovális zöld babérkoszorú által övezett ugyanolyan szőnyegre van helyezve a szövegben eképp leírt címer: „Katonai pajzs, égszínkék színű, ennek mezejébe vagy udvarába háromhalmú zöldellő hegyecske van helyezve, ezen egész griff[alak] két hátsó lábára támaszkodik, felemelt testtel, mellső lábaival a pajzs jobb oldala felé nyújtja, három fehér liliomot jobb lábában tartani látszik. A pajzsra katonai sisak támaszkodik, különböző gyöngyökkel és drága ékkövekkel díszített királyi korona fedi, ebből fehér stólát viselő férfi félalak deréktól felfelé emelkedik, jobb kezével meztelen kardját vállára helyezve látható. A sisak tetejéről pedig innen és onnan különböző színű szalagok vagy foszlányok omlanak alá, a pajzs mindkét oldalát vagy szélét szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area trijugis monticulus viridis est positus, eique integer gryphus, posterioribus duobus pedibus erecto corpore innixus, pedibus anterioribus ad dextram scuti latus extensis, tria lilia alba dextro pede tenere conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem contegit diadema regium, variis, unionibus et praeciosis margaretis exornatum ex quo iterum medius homo stola candida indutus, umbilicotenus eminens dextra manu ensem evaginatam humero impositam gestare visitur. A summitate vero galeae, teniae seu lemnisci, variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras, sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

Az oklevél Herpay regeszta gyűjteményének kiadásakor már Debrecen város levéltárában volt.* [* Herpay Gábor: Debrecen Szab. Kir. Város Levéltára Diplomagyűjteményének regesztái. Debrecen, 1916. 7. sz., u.ő: Nemes családok Debrecenben. 81.] A család további sorsáról jelenleg nincsenek információink.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 80-81. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Vizy 1742[szerkesztés]

Vizy Dávid 1742. augusztus 4., Bécs Mária Terézia címer általa: fiai Antal, Ferenc

F 21 Armales V nr. 21

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs