Címerhatározó/Vidffy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vid, Vidffy család címerével foglalkozik.


mohorai Vidffy[szerkesztés]

Kalózfej két rövid kard (bicellus) között. ehhez hasonló rövid kardot viseltek a 14. században az urak és vitézek[1]

A mohorai Vidffy család címere (1418)

Mohorai Vid 1418. július 4-én Strassburgban Zsigmondtól kapott címert atyafiaival Miklóssal és Jánossal.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva DL 69.387


Fő alakja egy szakállas török vitéz, fejét hátrakötött hátul lefelé lengő ezüst(fehér) kendő fedi, homlokát arany abroncs veszi körül. A Vid család 1414-ben Mohorán lakhatott. Vid, aki Mihály fia volt, Zsigmond király kíséretéhez tartozott. Részére "Vitus filius Michaelis de Mohora” 1418. július 4-én, Strassbourgban címerlevelet adományozott. Feltételezhető, hogy mivel a címerképet maga Mohorai Vid terjesztette fel Zsigmond királynak, a főalak valamely vitézi tettre vonatkozhat. Mohorai Vid alapítója lett a mohorai Vidffy családnak, utódai róla kezdték magukat Vidffyeknek nevezni. Vidnek János fia, mint királyi ember már 1425-ben "magistro Johanne filio Wid de Mohara” néven szerepel oklevélben, úgyszintén Mohorai 1433-ban, 1450-ben a királyi udvarnok. E két Vid elnevezése később zavart okozott megkülönböztetésükben. A két Vid közeli rokonságban lehetett egymással eddig ismeretlen szálon. Jeli Ferenc: Mohora története 1970-ig című könyv címlapján is látható ez a címer, amely a könyv szerint "Mohorai Vid czímere” 1428-ból.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs