Címerhatározó/Veszprémi egyházmegye címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) veszprémi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Veszprémi főegyházmegye[szerkesztés]

A veszprémi püspökök és érsekek pecsétei és címerei

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Veszprémi Református Egyházmegye[szerkesztés]

A Veszprémi Református Egyházmegye földrajzilag a Balaton Felvidéken, a Káli Medencében, a Kelet-Balatoni Medencében, Veszprém Megye déli részén és egy kis részben Zala Megye északkeleti részében található.

A reformáció a régi területi alapokat meghagyta, de a későbbi, főleg geopolitikai hatások (török hódoltság, végvári rendszer) szükségszerű változásokat hoztak. Az Egyházmegye második időszaka, a XVI. század második fele a lutheri és kálvini irányzatok egyházszervezeti egységének fél százada az 1591-es Csepregi Zsinatig, ahol a két evangéliumi tábor elválik egymástól. A látszólagos szervezeti egység még tart 1612-ig, amikor az utolsó közös püspöke is elhunyt a dunántúli protestantizmusnak. Beythe István püspök halála után a reformátusok püspöke Pathai István rohonci, majd veszprémi prédikátor lett. Innét kezdődik a Veszprémi Református Egyházmegye harmadik korszaka.

A Veszprémi Református Egyházmegye 1612-ben kezdi el önálló szervezeti életét. A politikai viszonyok, hódoltsági határok, lélekvesztő idők, valamint a kezelhetőségi szempontok teszik szükségessé az alesperességekre felosztást. A XVIII. század közepére az alesperességek önállósulnak.

II. József Türelmi Rendelete 1781-ben meghozza a várva várt szabadságot a reformált egyházaknak is. Ha korlátozó feltételekkel is, de épülhetnek templomok az elvettek helyébe. Nem széptevő hízelgésből kerül a veszprémi gyülekezet templomának homlokzatára és sok kazettás templomunk mennyezetére a „Kalapos Király” kétfejű sasos címere, sőt úrvacsorai cserépkorsókon is láthatóak ilyenek (Kenese).[1]

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs