Címerhatározó/Váczi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Váczi , Váczy, Váci családok címerével foglalkozik.


Váczi 1627[szerkesztés]

Váczi Mihály 1627. szeptember 11., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: fiai György, Mihály megj.: hamisított név, az eredeti nem olvasható

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Váci 1631[szerkesztés]

Váci (Wáczi) Bálint váradi strázsamesternek (clavigeri), általa feleségének Erős Erzsébetnek 1631. június 6-án Gyulafehérváron I. Rákóczi György nemességet és címert adományozott, amit két ízben is kihirdettek. Először 1632. május 8-án a gyulafehérvári országgyűlésen, majd 1639. március 15-én Váradon, Bihar vármegye törvényszékén.* [* MUO 135. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 51/LX-1929. …]

A nemeslevél,* [* 575x810/143/120x115 mm.] amelyet I. Rákóczi György fejedelem és Kovachoczy István kancellár hitelesített, bal oldalán és felül díszes növényi indák futnak végig, sőt oldalt egy szürkésfehér ló képe is megjelenik. Az armális pecsétje sajnos mára elveszett.

Vörös vonallal övezett kék keret által körülvett, arany mintával meghintett barnás szőnyegre helyezték az adományozott címert: „Katonai pajzs, égszínkék színben, melynek mezejében vagy udvarában egy királyi koronából derékból emelkedő férfi, kék színű ruhát visel, jobb kezében hüvely nélküli szablyát … [derekára tett baljában] egy kulcsot tartani látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit másik, a legdrágább kövekkel díszített királyi korona díszít, ebből az előbbihez mindenben hasonló ... férfi emelkedik. A sisak tetejéről jobbról arany vagy sárga és égszínkék, balról oldalról pedig vörös és fehér színű takarók vagy foszlányok a pajzs mindkét oldalát vagy szélét körülfolyják és a pajzsot szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area ex quondam regio diademate homo quidam umbilicotenus eminens et coerulei coloris indutus habitu dextra manuum ensis vagina vacuum … clavem unam gestare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit alierum diadema regium praetiossimis lapidibus exornatum ex quo … homo priori per omnia similis eminet. Ex cono galeae laciniae sive lemnisci a dextra aurei sive flavi et coelestini a sinistra vero partibus rubri et albi colorum utriumque defluentes oras sive margines ipsius. Scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

Érdekes, hogy a sisakon a korona alatt un. sisaktekercs is található, melyek együttes megjelenése egyáltalán nem jellemző. A címerben ábrázolt férfi nagy valószínőség szerint a címerszerzőt ábrázolja.

A família késıbbi sorsáról nem áll rendelkezésre használható forrásanyag, és nem tájékoztat a családtörténeti szakirodalom sem. Az armálist a 19. század végén már Bihar vármegye levéltárában őrizték.* [* MUO 245. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 44/1921.; Herpay: Nemes családok Debrecenben. 76.][2]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 73-74. (PhD értekezés) [3]


  • Külső hivatkozások:Váczi 1715[szerkesztés]

Váczi István 1715. január 15., Bécs III. Károly nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]


RövidítésekLásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs