Címerhatározó/Uszkay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Uszkay család címerével foglalkozik.


uszkai Uszkay[szerkesztés]

Régi szatmármegyei család, mely azonban Bereg és Szabolcs vármegyékben is elterjedt. Birtokai voltak Beregben: Kerecsen, Szabolcsban: Őr, és Szatmármegyében: Vitka, ahol most is birtokos. Tagjai közül Zsigmond, vitkai és kerecsényi földbirtokos, Bereg és Szatmár 610vármegyék táblabirája. - Ignácz († 1902) 1848-49-ben honvédfőhadnagy, később csendbiztos és vitkai fölbirtokos. - Antal, vitkai volt földbirtokos. - Bertalan († 1898) ügyvéd, később beregmegyei levéltáros. - György († 1848 után) Bereg vármegye alispánja. - András († 1880) megyei csendbiztos és földbirtokos. - Bernát († 1880) vitkai birtokos. - Bálint, jelenleg mezőturi jegyző és az Orsz. Jegyzőegyesület elnöke. - Károly, jelenleg kir. végrehajtó. - János temesvármegyei útbiztos. - Kálmán, vitkai birtokos.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon két egymással szemközt ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobbjaikban szablyát tartanak. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny között kinövő pajzsbeli oroszlán. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs