Címerhatározó/Urbányi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piszanics család címerével foglalkozik.


Urbányi 1701[szerkesztés]

I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben Urbányi Andrásnak nemességet adományoz. Pergamenoklevél, zsinóron függő, restaurált viaszpecséttel. Az iratot Mattyasovszky László nyitrai püspök, kancellár és Somogyi Ferenc titkár is kézjegyével látta el. Kelt: Bécs, 1701. II. 20.

Nagy Iván ezt írja: "Urbányi András, ki a XVII. század végén a Beszterczebányai cs. kir. kamaránál Benyuson az erdőszet fő felügyelője volt, és a kir. kincstárnál szerzett érdemei tekintetéből Zólyom vármegye közönségének, gróf Erdődy György, gróf Löwenburg Jakab, és Mayer Benedek Theobald kamarai gróf ajánlatára I. Leopold királytól maga s neje Zsuzsanna, továbbá gyermekei Urbányi I. Mátyás, I. János, Mária és Zsuzsanna és ezek utódai számára 1701. febr. 20-kán Bécsben kelt czímeres nemeslevelet nyert, mely azon évi május 20-án Zólyom vármegye közgyűlésén kihirdettetett."

Siebmacher

Urbányi.

Wappen: In B. aus gr. Boden sich erhebend ein beiderseits v. je einem sechsstraligen g. Sterne begleiteter Tannenbaum. - Kleinod: Der Tannenbaum, überkreuzt v. zwei g. bestielten Beilen. - Decken: bg. (richtiger: rgb.)

Adelsgeschlecht des Zólyomer Ctts, ursprünglich aus Breznó-Bánya stammend.

Adels- u. Wappenbrief (für eine Linie), d. d. 3. Juni 1647 für Andreas Urbányi, im Vereine mit d. Geschlechts Bezzegh v. Hajnik.

Johann Urbányi, tritt 1672 auch im Neograder Ctte auf.

Adels- u. Wappenbrief (für eine andere Linie), v. König Leopold I., d. d. Wien, 20. Febr. 1701 (kundg.: Zólyomer Ctt 20. Maj 1. J.) für Andreas Urbányi, für seine Ehefrau Susanna u. für seine Kinder: Mathias, Johann, Marie u. Susanne.

Von dem vorstehenden Andreas, erscheint dieses Geschlecht bis auf die neuere Zeit, in ununterbrochener Stammreihe abgeleitet.

(N. J. XI. 408 – 412).

  • Irodalom:

Siebmacher

Központi Antikvárium, 101. árverés (2006. 11. 24.) - 247. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs