Címerhatározó/Upori címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Upori család címerével foglalkozik.


Ákos nembeli Upori[szerkesztés]

Az Ákos nemzetségből származó család.

Egy 1435-ös oklevél szerint Upori Imre Zemplén vármegyében élt. A család másik jeles tagja Upory László, 1461-ben Szapolyai István, felső-magyarországi kapitány alnádora. Zempléni birtokai közé tartozott Gellényes és Abara vára. Borbála nevű leánya Czékei János felesége lett, és az ő lányuk, Zsófia Dobó Domokos felesége volt. Ezt követően a család kihalt.

  • Irodalom:

Nagy Ivan, Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal.

  • Külső hivatkozások:

[1]

Upori István, 1403[szerkesztés]

Upori István erdélyi püspök (1401. április 16. – 1402. február 10. és 1403. január 19. – 1419. május 23.) címere, 1403

A címer rózsája alapján valószínűleg az Ákos nemzetségből származott.

2433 [1403.] Máj. 24. Pozsegavár. Az országnagyok megígérik Somkereki Jánosnak, hogy a leendő királlyal, akit legközelebb meg fognak koronázni, megerősíttetik Harina, Bilak és Néc birtokokban, amelyeket ezer aranyfrtért és szolgálatai jutalmául szerzett meg. Fejér X/4. 198. — Transsilvania 1872.174. — Fejér X/4. 183., reg. 1402. év alatt. — Kovachich: Supplementum I. 302., töredék. — Tört. Tár 1889. 736., reg. — Z.-W. III. 297. (Erdélyi Múzeum.) Az eredetiben Detrici Ipere helyett : Detrici et Petri. A szöveg alatt egy sorban négy vörös (egyháziak) és öt zöld viaszba nyomott gyűrűs pecsét (világi főurak) töredékével. »Amennyire kivehető, az első pecsét Kanizsai János esztergomi érseké, benne a szárnyas sasláb, köriratából csak IOHANNIS látszik ; a második teljesen kitöredezett ; a harmadik Lukács váradi püspöké ; címer : két keresztbe összehajló strucctoll (vö. Bunyitay I. 223.), köriratából csak S. LVCE. EPP. látszik ; a negyedik pecsét István erdélyi püspöké ; címer : rózsa, fölötte csillag, a körirat töredéke : TRNSIL. A világi főurak pecsétjei teljesen kitöredeztek.« (F.) — Starine 39. (1938.) 203.

Mályusz Elemér szerk.: Zsigmondkori oklevéltár. II. (1400-1410) Budapest, 1956. 287.[2]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs