Címerhatározó/Ujj címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ujj (értsd Új) családok címerével foglalkozik.


Ujj 1622[szerkesztés]

E családot II. Ferdinánd nemesitette meg 1622. julius 8-án Sopronban kelt czimerlevelével. Tagjai a papi pályán működnek.[1]

+++++++

A Ujj család címere A címer avagy nemesi jelvény: égszínkék színű katonai pajzs, melynek mezejében vagy felületén királyi korona van elhelyezve, amelyből egészalakos oroszlán emelkedik ki hátsó lábain állva és felemelt jobb mellső lábában hasonlóképpen felfelé csupasz kardot tartva. A pajzs fölé zárt katonai sisak van helyezve, amelyet ékkövekkel, gyöngyszemekkel és értékes gyöngyökkel szépen díszített királyi diadém fed, s abból ismét egy griffmadár félalakja emelkedik ki köldökmagasságig, jobb lábában három fehér liliomot lengetve. A sisak tetejéről különböző színű szalagok vagy cafrangok hullnak alá igen szépen körülölelve és díszítve a pajzs mindkét oldalát vagy szélét.

  • Irodalom:

ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Abauj-Torna vármegye és Kassa.[2]

  • Külső hivatkozások:Ujj 1641[szerkesztés]

Nagy Iván:

Ujj 1641-ben kapta III. Ferdinánd királytól czímeres nemes levelét. Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon hátulsó lábain álló tigris, első lábaival elszakadt ívet tartva, fölötte jobbról ezüst félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából az előbbihez mindenben hasonló tigris emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.* [* Adami Scuta gentil. tomo XIII.]
Ujj nevű család Zemplin megye nemessége sorában található.* [* Szirmay C. Zemplin. top. p. 118.] Arad megyében Ujj Mihály és fia Zsigmond 1813-ban.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZENEGYEDIK KÖTET [3]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs